pouták
publikován 21.1.13 17:00 | autor M.Sekyra | zobrazeno 24669x

Regionální události

 

1178První písemná zmínka o Kravařích říká, že v letech 1175 - 1178 byla provedena směna, kterou se Kravaře dostaly z držení Chřena, syna mělnického probošta Juraty, do majetku premonstrátského řádu.835 let
1253První zmínka o osadě Rozprechtice u Dubé je z roku 1253.760 let
1253První zmínka o Dubé pochází z roku 1253.760 let
1253 1263V těchto letech byl podle kronikářské zprávy majitelem území v okolí České Lípy Chval ze Žitavy. Možná byl i zakladatel vodního hradu.760 let 750 let
1263Z roku 1263 existuje doklad o existenci města Lipé, jedná se o kupní listinu převora doksanského.750 let
15.5.1273První písemná zmínka o Horní Polici je z roku 1273.740 let
1318První zmínky o obci Sloup v Čechách pocházejí z roku 1318.695 let
1348Nejstarší písemná zmínka o Deštné pochází z roku 1348.665 let
1388Z roku 1388 existuje doklad o existenci velké městské pečeti České Lípy.625 let
1408První písemná zmínka o farní škole v Dubé pochází z roku 1408.605 let
1418V roce 1418 založil Hynek Berka Hlaváč kostel Sv. Mikuláše. Kostel zanikl po požáru České Lípy v roce 1787595 let
1433Koncem roku 1433 začala mezi Vartenberky a Lužicí válka, která trvala 35 let.580 let
1458Z roku 1458 existují první zmínky o zákupské škole.555 let
1463V roce 1463 se Zákupy dostávají do držení Berků z Dubé.550 let
1518První písemná zmínka o Janovicích v Podještědí pochází z Desek zemských z roku 1518. Počátky obce spadají však až k roku 1273.495 let
1543Z roku 1543 pochází první písemná zmínka o obci Pertoltice pod Ralskem.470 let
1553V letech 1553-1559 stavěl Benedikt Verci ve Cvikově dnešní kostel a to místo původního dřevěného. V roce 1559 byl kostel sv. Alžběty vysvěcen.460 let
1553V Zákupech vypukla morová epidemie.460 let
2.9.1573V Zákupech vyhořel zámek. Byl do pěti let obnoven.440 let
1573Roku 1573 byly vydány v České Lípě statuty podpůrné pokladny (gazofylacium ), z níž se rozdělovaly podpory chudině.440 let
1578Z roku 1578 pochází první zmínka o českolipské šatlavě.435 let
1578Existuje první zmínka o škole v Brenné.435 let
11.11.1578Byl zavražděn Jan Berka, pán na Zákupech.435 let
1583Jetřich Jiří Berka dal postavit letohrádek Červený dům.430 let
11.3.1603Cechu chudiny v České Lípě byly vydány artikule.410 let
1623Začalo vystěhovávání českolipských protestantů z města do nejbližšího zahraničí. Byla tak zahájena protireformace.390 let
1623Hrad Bezděz se stává majetkam Albrechta z Valdštejna.390 let
7.1.1623Albrecht z Valdštejna se stává pánem České Lípy.390 let
27.4.1643Švédové zdemolovali českolipský zámek.370 let
17.7.1658V Zákupech vypuklo poddanské povstání.355 let
14.2.1698Požár zničil velkou část České Lípy.315 let
1698Při augustiniánském klášteře v České Lípě byla otevřena loreta.315 let
1698Poprvé je připomínána osada Špičák.315 let
1708V Zákupech byl postaven morový sloup Nejsvětější Trojice.305 let
1713V Mimoni byl postaven kostelík sv. Josefa.300 let
1713Existují první zmínky o škole v Deštné.300 let
1713V Arnultovicích fungovala škola již v roce 1713.300 let
1713Zasvěcení kostela v Žandově svatému Bartoloměji je poprvé doloženo v roce 1713.300 let
10.7.1718V letech 1717 - 1718 se v Polevsku stavěl kostel Nejsvětější Trojice, stavbu prováděl litoměřický stavitel P. P. Columbani. Kostel byl vysvěcen 10. 7. 1718.295 let
1718V roce 1718 si židovská náboženská obec prosadila stavbu synagogy v České Lípě.295 let
1723V roce 1723 kupuje Dubou hrabě Karel Rudolf Sweerts-Špork.290 let
1728V roce 1728 se ve Cvikově začalo s výstavbou Kalvárie na úpatí Zeleného vrchu.285 let
1743V roce 1743 byl z iniciativy města Žandov zřízen nový zvláštní vodovod, stahující vodu ze studny u "Střelnice" do kašny, aby obec nebyla závislá na panské vodě.270 let
6.11.1743Ze Zákup byla odstraněna poslední šibenice.270 let
1758Byl založen Oldřichov (později Nový Oldřichov).255 let
1763V roce 1763 založil hrabě J. M. Kinský ve Sloupu v Čechách první manufakturu na modrotisk na našem území.250 let
1763Roku 1763 se do Nového Boru ze Skalice stěhuje obchodník se sklem Jiří Antonín Jancke. Jeho firma měla pobočky v Mexiku, Portugalsku i Španělsku.250 let
21.5.1763V Novém Boru se začalo vyučovat v piaristické koleji.250 let
1768V roce 1768 zničil velký požár kostel i celé tehdejší městečko Jestřebí.245 let
1773Při snižování počtu gymnázií byla zrušena i latinská škola v České Lípě.240 let
1778V roce 1778 byl v Provodíně pruský vojenský tábor a to za války o dědictví bavorské. Vojsko zde tábořilo 6 týdnů.235 let
1778Za války o dědictví bavorské si pruská armáda vynutila na České Lípě placení kontribucí ve výši 4 500 zlatých a také v naturáliích.235 let
4.5.1778Mimoň navštívil císař Josef II. Jednalo se o inspekci vojenského zabezpečení pohraničí.235 let
7.5.1778Císař Josef II. navštívil Noviny pod Ralskem. Jednalo se o inspekci vojenského zabezpečení pohraničí.235 let
9.11.1778Žandov navštívil císař Josef II.235 let
1788V Nových Zákupech začala pracovat Leitenbergerova kartounka.225 let
1793V roce 1793 byl ve Cvikově založen občanský střelecký spolek.220 let
19.8.1813Jablonné v Podještědí navštívil císař Napoleon.200 let
1813V Kuřívodech byla postavena budova nové školy.200 let
1823V roce 1823 založil Josef Kittel v Markvarticích přádelnu bavlny, v níž byl k pohonu spřádacích strojů použit jeden z prvních parních strojů v Čechách.190 let
1828V České Lípě byla A. Krombholzem založena hudební škola.185 let
1828V roce 1828 byla realizována výstavba silnice ze Cvikova do Svoru.185 let
1833V České Lípě bylo zavedeno pouliční osvětlení olejovými lampami.180 let
1838V 19. století byl v Chotovicích u Nového Boru objeven železitý léčivý pramen. Majitel pozemku Václav Henzel zde v roce 1838 zřídil železité a rašelinné lázně, kde se léčily chudokrevnost, reumatismus a nervová onemocnění.175 let
1838V Žandově byla postavena první řádná školní budova. První zmínky o škole v Žandově však pocházejí z konce 16. století.175 let
1838V České Lípě byla založena škola pro živnostenské učně.175 let
5.3.1848Na koncertu českolipského pěveckého sboru byla poprvé v České Lípě provedena píseň Kde domov můj a to česky i německy.165 let
1848Česká Lípa byla dočasně vybavena německo-českými uličními tabulkami.165 let
5.4.1848Starostou České Lípy sestal Michal Sommer.165 let
25.4.1848V České Lípě byl založen Konstituční spolek, který představoval první politické sdružení ve městě podporující snahy o německé sjednocení.165 let
1853Byla dokončena renovace zákupského zámku, na níž se podílel Josef Navrátil.160 let
1853V roce 1853 se stavěla silnice ze Cvikova do Mařenic.160 let
1858Koncem roku 1858 byla v České Lípě založena městská knihovna s fondem 208 svazků.155 let
1858V České Lípě byla založena doplňovací zemědělská škola.155 let
1863V České Lípě byla založena Česká beseda.150 let
15.3.1863V České Lípě byl založen německý tělocvičný spolek Turnerů.150 let
1863V roce 1863 byl v Zákupech přestavován kostel sv. Fabiána a Šebestiána.150 let
1868V roce 1868 vznikla v Kamenickém Šenově sklárna Steizig, Kittel & Co. Od roku 1895 byl jejím jediným majitelem Franz Kittel. Sklárna vyráběla nápojové sklo.145 let
1868V létě roku 1868 se na Bezdězu konal velký tábor lidu.145 let
1868V České Lípě byla otevřena obchodní škola.145 let
1868V letech 1868-69 se v Mimoni stavěla přádelna a tkalcovna, tzv. Lesní závod.145 let
1868V Mimoni byl založen hasičský sbor.145 let
1868V roce 1868 založili v Novinách pod Ralskem bratři Kirschnerové továrnu na sukna.145 let
1868V Postřelné byl založen mužský pěvecký spolek.145 let
1878V roce 1878 byla v České Lípě založena továrna na piana Rösler. Její činnost ukončila firma v České Lípě v březnu 2004.135 let
1878V České Lípě byl založen Excursionsclub.135 let
1878V roce 1878 začal Excursionsclub vydávat svůj čtvrtletník pod názvem Mitteilungen des Nordböhmischen Excursionsclubs.135 let
1878V Dobranově byl založen hasičský sbor.135 let
1883V České Lípě byla otevřena nová budova městské spořitelny.130 let
1883Josef Schönfeld vykonával funkci starosty od roku 1867 do roku 1883.130 let
1883Přes Zákupy projel první vlak.130 let
1883V roce 1883 byla do Častolovic vybudována okresní silnice.130 let
1888V Dubé byla zřízena měšťanská škola.125 let
1893V roce 1893 nechal Karel Meltzer postavit u Okrouhlé pseudogotickou věž, která sloužila jako vzorkovna vitráží, které K. Meltzer vyráběl ve své firmě.120 let
14.3.1893V Novém Boru bylo založeno sklářské muzeum.120 let
1893Byla dokončena stavba nemocnice na Holém vrchu.120 let
1898Ve Cvikově byl postaven Hotel Sever.115 let
1898V Zákupech byl zřízen pivovar.115 let
1898V Mimoni byla vybudována elektrárna.115 let
1898V roce 1898 byla ve Staré Lípě dána do provozu cihelna.115 let
12.9.1898V České Lípě byla dokončena stavba budovy krajského soudu.115 let
28.12.1898Společnost Ústecko-teplické dráhy otevřela r. 1898 železniční trať z Litoměřic do České Lípy.115 let
29.8.1903V roce 1903 bylo otevřeno železniční spojení z České Lípy (stanice městské sady) do Kamenického Šenova. Železnice byla zrušena 30. 9. 1979.110 let
1903Pro Postřelnou, Velký Valtinov a okolí bylo založeno mlékařské družstvo.110 let
1903V Zákupech byla otevřena škola u kostela.110 let
1908V roce 1908 byly založeny Provodínské pískovny.105 let
1908V České Lípě byl postaven chorobinec a starobinec.105 let
1913U Drnovce na Cvikovsku vznikla vyhlídka na Širokém kameni (jižní část přírodní památky Dutý kámen).100 let
1913Do Zákup byla zavedena elektřina a to i s veřejným osvětlením.100 let
14.2.1913V únoru 1913 vyhořela v České Lípě textilka Arnolda Rosenthala.100 let
23.1.1913V Novém Boru byla otevřena sklářská huť Flóra.100 let
11.5.1918V květnu 1918 se v České Lípě vzbouřili vojáci 3. náhradní setniny.95 let
29.5.1918V Novém Boru proběhla poprava účastníků Rumburské vzpoury.95 let
8.9.1918V České Lípě byla založena vagonka Bohemia.95 let
29.10.1918Do České Lípy dorazily první informace o převratu, moc na posádce převzali čeští důstojníci. O den později vojáci vyslechli prohlášení československého státu a byl vydán první český rozkaz v České Lípě.95 let
4.11.1918Zámek v Zákupech se stal majetkem českého státu.95 let
1918-prosin.Koncem roku 1918 složily obecní samosprávy a veřejné podniky přísahu věrnosti ČSR.95 let
31.12.1918Do konce roku byl dobudován vojenský okrsek Česká Lípa.95 let
1923Na Českolipsku byly zakládány organizace Svazu volnomyšlenkářů.90 let
1923V Zákupech byl založen český ochotnický spolek.90 let
1923V České Lípě vznikla Občanská záložna jako peněžní ústav zaměřený na místní Čechy.90 let
1923V Novém Boru byl odhalen pomník obětem Rumburské vzpoury.90 let
1.1.1923Byla zestátněna železniční trať Řetenice-Česká Lípa-Liberec.90 let
12.6.1923Ve Stráži pod Ralskem byla odstraněna plastika císaře Josefa II. V roce 1993 byla znovu vztyčena.90 let
15.3.1928V České Lípě byl založen odbor Klubu českých turistů.85 let
21.3.1928V České Lípě byl založen Český muzejní spolek.85 let
1928V Novém Boru byla otevřena Masarykova škola a to jako škola česká.85 let
1928Česká filharmonie koncertovala v České Lípě poprvé v září 1928 a to pod vedením Václava Talicha.85 let
1928V květnu 1928 byla v Kamenickém Šenově otevřena ozdravovna, založená jako spolek pro přírodní léčbu na vegetariánském podkladě podle vzoru švýcarské vegetariánské ozdravovny dietetika doktora Birchnera-Bennera.85 let
1933V roce 1933 proběhlo v České Lípě vystoupení Konrada Henleina. Ve stejném roce byla jeho SDP založena v Zákupech.80 let
15.10.1933Městské muzeum v České Lípě bylo otevřeno v renesančním Červeném domě.80 let
31.12.193331. prosince 1933 byl Novozámecký rybník v Zahrádkách vyhlášen národní přírodní rezervací a je spolu s doprovodnými stavbami a historickým výpustním zařízením zapsán do seznamu kulturních památek.80 let
31.12.1933Ministerstvem školství a národní osvěty byly zřízeny přírodní rezervace Oblast dokeská a pohoří Kummer, Hradčanské rybníky, Velký a Malý Bezděz a Ralsko.80 let
28.8.1938V Holanech proběhla mohutná akce pod názvem Slavnost sbratření národů.75 let
22.9.1938Celní úřad v Horní Světlé přepadli příslušníci tzv. Sudetoněmeckého freikorpsu (polovojenská německá organizace).75 let
22.9.1938V září 1938 se starostou České Lípy stává nacista Josef Turner.75 let
6.9.1938V České Lípě se konala antifašistická demonstrace, jejíž účastníci podpořili celistvost republiky.75 let
9.10.1938Do Zákup přišla po dohodách v Mnichovu německá armáda.75 let
9.10.19389. října 1938 odjel z České Lípy poslední evakuační vlak do vnitrozemí a odvezl zbylé české rodiny, které prchaly před okupanty. Zároveň Českou Lípu opustili českoslovenští vojáci.75 let
10.10.193810. října 1938 přijela do České Lípy nacistická armáda a město hned uspořádalo slavnostní přehlídku.75 let
14.10.1938Velitelem německých okupačních vojsk byla nařízena likvidace všech nadací, spolků a svazů v České Lípě.75 let
11.11.1938V České Lípě byla vypálena synagoga.75 let
1943V České Lípě byla zahájena výstavba typových domů Behelfsheim.70 let
1943V roce 1943 byly pro válečné účely v České Lípě sejmuty a roztaveny kostelní zvony i bronzové plakety zasloužilých osobností.70 let
31.1.1948V České Lípě založen Pěvecký sbor severočeských učitelů.65 let
8.2.1948Bor u České Lípy byl úřadně přejmenován na Nový Bor65 let
16.12.1948Byl zrušen českolipský pivovar.65 let
1953Skalní hrad Sloup se stal kulturní památkou a byl převzat státem.60 let
18.9.1953Panská skála v Práchni byla vyhlášena národní přírodní památkou.60 let
28.12.1953V České Lípě bylo zahájeno vysílání rozhlasu po drátě. Skončilo v roce 1991.60 let
25.5.1958V roce 1958 byla v Holanech založena tradice konání Holanského kulturního jara.55 let
1958U Vřísku nedaleko Holan byla odhalena pamětní deska Karla Hynka Máchy.55 let
1963V únoru 1963 byla zahájena výstavba sídliště Slovanka v České Lípě.50 let
9.3.1963V Doksech proběhlo otevření kina Máj.50 let
9.3.1963V září 1968 stanovilo Ministerstvo dopravy ČSSR na kopci Tlustec dobývací prostor o rozloze 115 hektarů. Čedič se začal těžit až koncem 80. let 20. století.50 let
6.9.1963U Cvikova byla vyhlášena přírodní památka Dutý kámen.50 let
5.4.1968Byla vyhlášena přírodní památka Bobří soutěska.45 let
1968V České Lípě vznikl Divadelní klub mladých.45 let
1968Sovětští vojáci obsadili vojenský prostor Ralsko.45 let
19.9.1968V České Lípě bylo otevřeno dětské dopravní hřiště.45 let
1973V České Lípě se konala první neckyáda.40 let
21.9.1973V Liberci byl otevřen unikátní horský hotel s vysílačem na Ještědu.40 let
8.11.1973Začala výstavba největšího českolipského sídliště Špičák.40 let
1978Hrad Bezděz byl vyhlášen národní kulturní památkou.35 let
23.4.197823. dubna 1978 byl v Sosnové otevřen autodrom, na kterém se stále konají významné mezinárodní automobilové soutěže.35 let
1978V České Lípě na Palackého náměstí byla postavena telekomunikační budova.35 let
1978V Mimoni byla otevřena nově vybudovaná škola "Pod Ralskem".35 let
1988Otevřeno bylo kulturní středisko Central a pobočka Okresní knihovny na sídlišti Špičák v České Lípě.25 let
1993V České Lípě začala působit americká firma Johnson Controls.20 let
1993V České Lípě v Dubici začal pracovat první závod firmy Delphi Corporation a to Packard Elektric.20 let
1998Vodní lyžař z UD Hamr Michal Černý získal medaile na mistrovství světa i Evropy.15 let
30.1.2003Velký požár zdevastoval zámek v Zahrádkách. Opraven nebyl doposud.10 let

 

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

květen 2023
TPoÚtStČtSoNe
18
1
2
3
4
5
6
7
19
8
9
10
11
12
13
14
20
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
22
29
30
31
Vyhledávání
Vyhledávání
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Nejlepší knihy dětem
Čtení pomáhá

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome