pouták
publikován 24.1.11 9:00 | autor Městská knihovna | zobrazeno 26325x

Regionální události

 

Datum Událost Od události uplynulo
1200 v Žitavské kronice je zmínka o Cvikově a Kamenici 810 let
1315 z roku 1315 pochází první písemná zmínka o Zákupech 695 let
1345 existují první zmínky o špitálu v České Lípě 665 let
1380 Českou Lípu sužovala morová epidemie 630 let
1395 existuje první zmínka o nejstarší, tzv. uzavřené, městské knize České Lípy 615 let
1420 je doložena existence obce Okřešice 590 let
1460 Jindřich Berka se zasadil o novou výstavbu a vysvěcení kostela Sv. Máří Magdaleny 550 let
1495 v České Lípě propukla epidemie moru. Zemřela na ni třetina obyvatel města 515 let
12. 4. 1515 Českou Lípu postihl velký požár, po něm došlo k výstavbě nového paláce zámku a k přestavbě radnice 495 let
1560 nad Českou Lípou se vlády ujímá Jan z Vartenberka 450 let
24. 6. 1560 vydány statuty pro 12 českolipských cechů 450 let
1620 z Čech přes Petrovice u Jablonného prchal z Čech „zimní král" Bedřich Falcký 390 let
24. 7. 1650 kvůli různým přesunům vojsk skončila třicetiletá válka pro Českou Lípu až tohoto dne 360 let
1670 existuje doklad o existenci školy v Dolní Libchavě 340 let
1680 Českou Lípu sužovala morová epidemie 330 let
1680 a 1775 obyvatelé Cvikova i Zákup se účastní selských bouří 330 a 235 let
28. 2. 1750 Marie Terezie konfirmovala práva a privilegia České Lípy 260 let
1785 v České Lípě zavedeno první číslování domů 225 let
1805 Habsburkové získávají panství Zákupy 205 let
1815 zákupským vévodou se stává Napoleonův syn zvaný Orlík 195 let
12. 5. 1820 Českou Lípu poničil velký požár, který vedl ke zrušení hradeb 190 let
1820 v České Lípě vyhořel kostel sv. Petra a Pavla 190 let
21. 6. 1820 Česká Lípa vydala svůj stavební řád 190 let
1850 v Zákupech byl založen první Spolek dobrovolných hasičů na území tehdejšího Rakouska a tedy i Čech 160 let
15. 1. 1850 v České Lípě začala pracovat krajská vláda 160 let
leden 1850 v Lípě bylo zahájeno vydávání úředního týdeníku krajské vlády 160 let
1. 7. 1850 v České Lípě zahájil svou činnost krajský soud 160 let
1865 byl vybudován klášter na náměstí v Zákupech 145 let
1875 v České Lípě vznikl Okrašlovací spolek 135 let
1875 Okrašlovací spolek v České Lípě založil městský park 135 let
1880 v České Lípě se začalo zavádět plynové osvětlení 130 let
1885 na světové výstavě v Paříži byl oceněn August Hegenbarth z Nového Oldřichova za řezbu skla pod názvem Přistání Kolumba 125 let
10. 5. 1885 v České Lípě byla otevřena rozhledna na Špičáku 125 let
1885 v České Lípě byl zalesněn Holý vrch, byla zde postavena také restaurace 125 let
1895 pod Špičákem v České Lípě byla dokončena nová budova zemědělské školy 115 let
1895 v České Lípě byla postavena dívčí měšťanská škola 115 let
1895 v České Lípě byl zřízen městský vodovod, voda pocházela z vrtů na Slunečné 115 let
1900 v České Lípě byla postavena chlapecká měšťanská škola 110 let
1900 v Žandově byla postavena továrna na výrobu umělých mlýnských kamenů 110 let
1900 v České Lípě bylo ukončeno vyučování v nejstarší zdejší škole na Škroupově náměstí 110 let
1900 v Dolním Prysku byla otevřena Karlova sklářská huť 110 let
1900 na Polevsku založena sklářská huť Anna 110 let
1. 7. 1900 v Zákupech se oženil Ferdinand d´Este 110 let
1. 8. 1900 Kamenický Šenov získává statut města 110 let
16. 9. 1900 novým nádražím v Mimoni projel první vlak 110 let
18. 11. 1900 českolipské městské muzeum bylo otevřeno na radnici 110 let
1905 bylo postaveno železniční nádraží v Lindavě 105 let
27. 9. 1905 v Kamenickém Šenově začala pracovat huť postavená Antonínem Jílkem 105 let
28. 11. 1905 Česká Lípa se připojila ke generální stávce. Jejím cílem bylo prosazení volební reformy 105 let
1910 v České Lípě byl otevřen první biograf 100 let
1910 v Dolním Prysku se začalo vyrábět lisované sklo 100 let
1910 zlaté medaile ze světové výstavy v Bruselu získaly novoborské sklářské firmy Carl Goldberg a Gebrüder Rachmann 100 let
1910 na Skále smrti u Kunratic vytesali reliéf zachycující místní pověst učitel Karl Beckert a strážník Karl Bundesmann 100 let
16. 2. 1910 v Novém Boru začala pracovat školní sklářská huť 100 let
15. 5. 1910 na lince Stráž pod Ralskem Mimoň začaly jezdit první autobusy 100 let
1915 v České Lípě byla ukončena regulace Ploučnice 95 let
22. 4. 1915 do České Lípy byl umístěn náhradní prapor pěšího pluku č. 18 z Hradce Králové 95 let
1920 v České Lípě probíhaly různé stávky, hlavně kvůli zásobování 90 let
1920 v České Lípě bylo založeno české reálné gymnázium 90 let
1925 byla postavena česká škola v Zahrádkách 85 let
1925 sklářské školy v Novém Boru a Kamenickém Šenově získaly Grand prix na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži 85 let
17. 3. 1925 v Dolním Šenově se udál první známý případ srážky vlaku s autobusem 85 let
1930 začíná vycházet sborník Bezděz 80 let
1930 firma Gatter v Zákupech zahájila výrobu automobilů 80 let
1935 firma Teta zřizuje v České Lípě obchodní dům 75 let
1935 v České Lípě bylo zřízeno policejní ředitelství a dosazena státní policie 75 let
1940 v České Lípě začala vyrábět přístroje pro letadla německá firma Siemens-Schuckert-Werke A.G. 70 let
15. 3. 1945 do okolí Kuřivod vyl vysazen výsadek parašutistů - partyzánů 65 let
26 - 27. 3. 1945 proběhlo velké zatýkání členů ilegálních skupin v Novém Boru a Kamenickém Šenově 65 let
14. a 29. 4. 1945 bylo bombardováno letiště v Hradčanech 65 let
29. 4. 1945 v České Lípě byl bombardován cisternový vlak 65 let
29. 4. 1945 Němci provedli ještě velké zatýkání na Cvikovsku 65 let
5. 5. 1945 do České Lípy přijel transport s židovskými vězni 65 let
8. 5. 1945 byla Česká Lípa 2x bombardována sovětskými letadly 65 let
9. 5. 1945 V České Lípě byl vytvořen národní výbor 65 let
16. 5. 1945 v České Lípě vznikl okresní národní výbor 65 let
12. 7. 1945 byla obnovena činnost Muzejního spolku pro kraj českolipský 65 let
24. 8. 1945 v České Lípě byla obnovena činnost Klubu českých turistů 65 let
18. 10 1945 v České Lípě byl založen Mimořádný lidový soud k potrestání válečných zločinců 65 let
9. 11. 1945 udělil prezident republiky Československý válečný kříž Waltru Hofmannovi z Kunratic u Cvikova (partyzánská skupina Waltro) 65 let
1950 zanikla Hradčansko-rečkovská lesní dráha 60 let
1950 na českolipském okrese začal vycházet Českolipský budovatel na Novoborsku Borský klas, na Doksku Družba budovatelů nových zítřků 60 let
1950 Na Českolipsku založeno již 44 JZD 60 let
1950 na Českolipsku rušeny klášterní řády: dominikání v Jablonném, kapucíni v Zákupech, augustiniáni v České Lípě, vodilky v Doksech, milosrdné sestry sv. Kříže v České Lípě, boromejky v Zákupech 60 let
1955 v České Lípě byl postaven most přes Ploučnici ústící do Hrnčířské ulice 55 let
1955 Josef Smrkovský se stává členem JZD v Pavlovicích 55 let
14. 3. 1955 vyhlášena přírodní rezervace Slunečný dvůr 55 let
1960 po krajské reorganizaci se okres Česká Lípa stává největším okresem Severočeského kraje 50 let
1960 v Doksech byl odhalen Máchův pomník, dílo Vladimíra Janouška 50 let
1960 v České Lípě byl založen Klub potápěčů 50 let
9. 10. 1960 uskutečnila se první vědecká konference Arbesova Česká Lípa 50 let
30. 6. 1960 k České Lípě se postupně připojily obce Dubice, Stará Lípa a Lada 50 let
1965 budova šatlavy v České Lípě byla hlášena kulturní památkou 45 let
1970 také na Českolipsku probíhala výměna legitimací KSČ spojená s prověrkovými pohovory 40 let
1970 René Robíček vytvořil v Borském skle pro Světovou výstavu v Ósace kompozici Skleněný strom 40 let
1975 v Mimoni byl otevřen Dům družby 35 let
10. 6. 1975 v České Lípě bylo zahájeno 2. malířské sympozium 35 let
24. 3. 1980 bylo na sídlišti Slovanka slavnostně otevřeno zdravotní středisko 30 let
květen 1980 v Doksech proběhlo sympozium o poddanském povstání v roce 1680 30 let
1980 v Holanech proběhl první ročník Holanského kapra 30 let
1985 ve Stráži pod Ralskem byl otevřen kulturní dům 25 let
7. 6. 1985 v Mimoni byl na náměstí zbourán zámek 25 let
7. 12. 1985 v České Lípě byl otevřen stadion s umělou ledovou plochou 25 let
1990 v katastru obce Brniště vznikla nový rybník Vratislav 20 let
1990 ve Skalici u České Lípy byla založena lesní obora 20 let
3. 4. 1990 byl zahájen odchod sovětských vojáků a civilistů z prostoru Ralska 20 let
3. 12. 1990 v České Lípě otevřen obchodní dům Prior 20 let
29. 12. 1990 Kulturní dům Crystal byl oficiálně předán veřejnosti 20 let
24. 6. 1995 v České Lípě byl odhalen památník Milady Horákové 15 let
1995 Janovice u Kravař, Lhota, Rané a Žďár vyhlášeny vesnickými rezervacemi, Bukovec, Sloup, Tubož, Velenice a Kravaře pak památkovými zónami 15 let
27. 3. 1995 byla vyhlášena přírodní památka Prameny Pšovky 15 let
2. 10. 1995 v České Lípě otevřena novostavba České spořitelny 15 let
1995 okresní úřad zakoupil pro českolipské muzeum augustiniánský klášter 15 let
1995 byla svatořečena Zdislava z Lemberka 15 let
7. 3. 2000 na českolipské radnici byla odhalena pamětní deska T. G. Masaryka 10 let
2000 na jezeře Horka u Stráže pod Ralskem byl otevřen areál závěsného vodního lyžování 10 let

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

říjen 2023
TPoÚtStČtSoNe
39
1
40
2
3
4
5
6
7
8
41
9
10
11
12
13
14
15
42
16
17
18
19
20
21
22
43
23
24
25
26
27
28
29
44
30
31
Vyhledávání
Vyhledávání
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Nejlepší knihy dětem
Čtení pomáhá

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome