publikován 11.1.16 13:08 | autor Městská knihovna | zobrazeno 16853x

Regionální události

1251   První písemné zmínky o Žandově se objevují v roce 1251.   765 let
1256   Z roku 1256 existuje první zmínka o Mimoni vážící se pravděpodobně k lokalitě pozdějšího města.   760 let
21.1.1261   V roce 1261 navštívil obec Kravaře český král Přemysl Otakar II. K tomuto datu můžeme také předpokládat založení Kravař jako městečka.   755 let
1281   Obec Stružnice se v pramenech poprvé připomíná v roce 1281 a to v přídomku šlechtice Záviše ze Stružnice.   735 let
1281   Ves Volfartice (Wluardesdorf) se zmiňuje k roku 1281.   735 let
1281   Z roku 1281 existuje první zmínka o hradu Wartenbergu, městečko v  podhradí pak převzalo jeho název.   735 let
1296   Jméno hradu  Lipý  bylo roku  1296  poprvé použito ve jménu Jindřicha z Lipé, nejdůležitějšího  českého  šlechtice  přelomu 13. a 14. století.   720 let
1341   Existenci kostela sv. Petra a Pavla v České Lípě dokládá listina z roku 1341.   675 let
1341   Existují první zmínky kostele v Žandově.   675 let
1366 - říjen   V říjnu roku 1366 Doksy navštívil Karel IV. Přenocoval na tehdejší katolické faře a založil Velký rybník.   650 let
1371   Nejstarší záznam o existenci Dolní Libchavy pochází z roku 1371.   645 let
1371   Obec Kozly je v pramenech prvně zmiňována k roku 1371.   645 let
1371   Z roku 1371 pocházejí první zmínky o obci Krotenful u Jablonného v Podještědí. Ves časem zanikla a na jejím místě byl roku 1572 postaven zámek Nový Falkenburk.   645 let
1376   První písemná zmínka o obci Provodín pochází z roku 1376, kdy je v městské knize z Bělé pod Bezdězem jmenován rychtář Nýček z Provodína.   640 let
1381   Česká Lípa získala prostřednictvím žitavského práva právo samosprávy, právo mílové, právo várečné, tržní, volného průjezdu a právo zbudování vlastních hradeb. Samotný dokument představuje nejstarší městskou listinu České Lípy.   635 let
1381   Z roku 1381 pochází první doklad o existenci kostela Panny Marie v České Lípě.   635 let
1386   V zápise o manském dědictví hradu Helfenburku z roku 1386 je Žandov poprvé označen jako "oppidum", tedy městečko.   630 let
1386   Historicky nejstarším a plynule až do roku 1945 působícím žandovským podnikem byl mlýn na řece Ploučnici naproti Dolní Polici. První zmínky o něm jsou z roku 1386.   630 let
1391   První zmínky o Dubici pocházejí z roku 1391.   625 let
1391   Existují první písemné zmínky o Heřmanicích u Jablonného.   625 let
1391   Z roku 1391 existují první písemné doklady o existenci Kněžic.   625 let
1391   Existují první zmínky o obci Markvartice. Ta je nyní součástí Jablonného v Podještědí.   625 let
1391   Existují první zmínky o obci Petrovice u Jablonného.   625 let
1391   Z roku 1391 existují první zmínky o existenci obce Postřelná.   625 let
1391   Existence obce Robeč se připomíná již v roce 1391.   625 let
1391   Ves Krompach je poprvé písemně doložena jako ves v milštejnském panství v r. 1391.   625 let
1391   První písemná zmínka o Chudém hrádku na Dubsku v okolí Dřevčic pochází z roku 1391.   625 let
19.5.1426   Česká Lípa se vzdala husitům.   590 let
1461   Jméno obce Lada je doloženo z let 1461 až 1470 jako Jagersdorff.   555 let
1461   Roku 1461 byla založena mladší městská kniha České Lípy, která se dochovala dodnes.   555 let
1461   Z roku 1461 pochází první zmínka o Polevsku a to v lipské městské knize.   555 let
1471   České Lípě byla potvrzena její městská práva a zároveň byla rozšířena o právo na prodej soli a vybírání cla v době trhů.   545 let
1496   V České Lípě zemřelo 924 osob při epidemii moru. Byla to třetina obyvatel.   520 let
1516   Z roku 1516 existují první zmínky o Hamru na Jezeře.   500 let
1521   O škole v Kvítkově sahají nejstarší zprávy do 16. století. Od roku 1521 jsou známa jména učitelů.   495 let
1521   Existují první zprávy o škole ve Lvové.   495 let
1541   V roce 1541 byly Zákupy povýšeny na město a také získaly městský znak.   475 let
16.4.1556   V roce 1556 potvrdil Ferdinand I. České Lípě všechna dosavadní privilegia.   460 let
1576   V České Lípě se začalo s dlážděním některých ulic.   440 let
4.5.1581   4. května 1581 byly lukostřeleckému spolku v České Lípě potvrzeny artikule.   435 let
16.9.1581   Rudolf II. potvrdil České Lípě všechna její práva.   435 let
1586   Nejstarší zpráva o škole v Holanech je zmínka, že v roce 1586 na ní učil Jan Wessendorf.   430 let
1591   V roce 1591 vydali bratři Jiří a Václav Berkové Dubským konfirmaci městských práv.   425 let
1596   První zmínky o škole v Dobranově, která ovšem jako farní škola působila již před tímto rokem.   420 let
1621   V roce 1621 byl za třicetileté války zpustošen zákupský zámek.   395 let
8.5.1626   Albrecht z Valdštejna potvrdil České Lípě všechna její práva.   390 let
1631   V českolipském klášteře začala pracovat z popudu Paula Conopea tiskárna.   385 let
10.11.1631   Saské vojsko obsadilo Českou Lípu.   385 let
22.4.1636   Ferdinand III. potvrdil dosavadní privilegia města Česká Lípa. Přesto následující tři století vedli českolipští měšťané spory s vrchností o různá práva, např. o právo vařit pivo.   380 let
1.7.1636   Ferdinand II. vydal Isabelle Harrachové dědičně panství Nový zámek a Českou Lípu na základě darovací a ochranné listiny.   380 let
1666   Česká Lípa se stala verbovním městem.   350 let
1676   Pro účely tkalcovského cechu v Jablonném v Podještědí byla založena Mistrovská kniha tkalců.   340 let
1681   V r. 1681 postaven v České Lípě morový sloup se sv. Trojicí, který byl v r. 1780 doplněn sochami sv. Floriana, Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého.   335 let
1681   Pro studenty bylo v roce 1681 při klášteře v České Lípě založeno bratrstvo Panny Marie Těšitelky.   335 let
1681   Existují první zmínky o škole v Jestřebí.   335 let
21.4.1681   V roce 1681 byla v Zákupech zahájena výstavba kapucínského kláštera. 17. září 1684 byl pak klášter vysvěcen pražským arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna.   335 let
1691   Jan Dominik Ignác Putz z Adlersthurnu dal v Mimoni postavit 15 výklenkových kapliček, které se staly součástí mariánské poutní cesty.   335 let
1696   V roce 1696 se Jan  Vilém  Kounic stává pánem  České Lípy a zároveň  zpochybňuje  českolipská privilegia, o něž vede s městem  spor.   320 let
1701   V Horní Polici byl postaven barokní zámek.   315 let
1721   V České Lípě byla dokončena kaple sv. Trojice, ve které se pořádaly oblíbené poutě.   295 let
1721   V roce 1721 zemřel Jan Vilém Kounic a Českou Lípu odkázal svému synovi Janu Josefu Kounicovi.   295 let
1726   V letech 1726-1732 byly k ambitu kláštera V České Lípě připojeny svaté schody, v téže době byl ambit vybaven i obrazy křížové cesty.   290 let
1741   V roce 1741 vypukl v Zákupech velký požár. Kromě jiného shořel pivovar a dva úřednické domy.   275 let
1746-1751   V Jezvé se stavěl kostel sv. Vavřince.   270let-265 let
1751   V roce 1751 byla v Novém Boru (Haidě) postavena budova panské sýpky, která sloužila později jako sklad manufaktuře a nyní zde můžeme nalézt městský úřad.   265 let
1756   V roce 1759 byla provedena barokní přestavba proboštské budovy kostela sv. Máří Magdaleny.   260 let
4.7.1756   Při třetí slezské válce byla Česká Lípa rabována pruskými vojáky.   260 let
1766   V augustiniánském klášteře v České Lípě byla postavena kaple sv. Trojice - dnešní Biebrova síň.   250 let
1771   V České Lípě byla postavena kounická hospodářská úřední budova používaná i jako solnice, celnice a bankální inspektorát.   245 let
1771   V letech 1771 - 1820 byl majitelem České Lípy Michael Josef Karel Kounic.   245 let
1771   V roce 1771 bylo v Novém Boru provedeno první číslování domů.   245 let
1771 - říjen   V říjnu 1771 navštívil Josef II. Českolipsko a to jmenovitě Doksy, Mimoň a Stráž pod Ralskem.   245 let
1776   V roce 1776 věnoval Josef II. u příležitosti své další návštěvy Čech řadě obcí  finanční příspěvky na zmírnění následků neúrody. Stráži věnoval přes čtyři sta zlatých, Novinám téměř tři sta, Brništi bezmála sedm set zlatých.   240 let
1786   V roce 1786 byla při klášteře augustiniánů v České Lípě zřízena druhá matriční fara.   230 let
1786   V roce 1786 byl vysvěcen původní městský hřbitov v Novém Boru.   230 let
1796   František II. konfirmoval práva a privilegia České Lípy a přidal nové úpravy soudnictví a trhů.   220 let
11.6.1806   11. června 1806 postihl Mimoň veliký požár, který zničil téměř polovinu města. Větší zkáze zabránil pouze Panenský potok a Ploučnice, tyto toky požár nepřekonal.   210 let
1806   V roce 1806 prodala Barbora Sweerts-Šporková (O´Reillyová) Dubou Arnoštu Valdštejnovi, majiteli Dokského panství.   210 let
1811   V r. 1811 byl v České Lípě založen sbor ostrostřelců.   205 let
1821   V roce 1821 přišel za trest pro své názory do České Lípy děkan Anton Krombholz, který zde provedl mnoho školských reforem.   195 let
1826   První školu v obci Krompach zřídila vrchnost (arcivévoda Toskánský) v r. 1826 a postavila pro ni novou čtyřtřídní budovu.   190 let
1826   V roce 1826 byla v Častolovicích postavena první školní budova.   190 let
4.9.1826   Na horu Luž vystoupil tehdy osmnáctiletý Josef Kajetán Tyl.   190 let
1831   V letech 1831 - 1834 byla postavena dnešní hlavní silnice 1/9 z Dubé směrem na Mělník a na druhou stranu do České Lípy.   185 let
1831   V roce 1831 obyvatelé České Lípy pomáhali emigrantům z Polska po porážce proticarského vzbouření.   185 let
1841   V roce 1841 byl v Postřelné založen spolek divadelních ochotníků.   175 let
1846   V České Lípě vznikla pojišťovna Agraria, která měla za cíl pojišťovat zemědělské a venkovské usedlosti.   170 let
1846   V roce 1846 byly v České Lípě vypracovány statuty spolku kartounových tiskařů.   170 let
12.1.1856   12.ledna 1856 C.K.místodržitelství v Praze povolilo odbornou školu pro sklářský průmysl v Kamenickém Šenově. Jejím vybudováním byl pověřen akademický malíř Jan Dvořáček, který působil ve funkci ředitele třicet let.   160 let
1861   Po volbách byl jako starosta České Lípy potvrzen Anton Zink, který byl od roku 1858 substitujícím starostou.   155 let
31.10.1861   V České Lípě byla zřízena státní telegrafní stanice.   155 let
1861-prosinec   Do Nového Boru byl zaveden telegraf.   155 let
1866   V České Lípě byla založena Česká řemeslnická beseda. V Některých pramenech je uváděn rok 1876.   150 let
1866   Ve Cvikově se začal stavěl pivovar v nynější Pivovarské ulici.   150 let
1866   Prusko-rakouské války ovlivnily také Českou Lípu, která musela zásobovat pruské vojáky.   150 let
1866   V České Lípě vypukla epidemie cholery, kterou do města zavlekla pruská armáda.   150 let
1866   Prusko-rakouská válka v roce 1866 se přímo dotkla Zákup, do nichž několikrát napochodovaly pruské oddíly a zrekvírovaly potraviny a další důležité naturálie.   150 let
10.5.1866   V květnu 1866 vyhlásila úpadek jedna z největších kartounek v České Lípě, firma Ignác Thume.   150 let
26.6.1866   U Kuřívod se strhla jedna z prvních bitev prusko-rakouské války.   150 let
26.6.1866   V Mimoni vznikl po prvním střetnutí rakouských a pruských vojáků u Kuřívod první polní lazaret prusko-rakouské války a to v budově místní školy.   150 let
1871   Počátky železničních dílen v České Lípě sahají do roku 1871. Koncem roku 1997 končila v České Lípě svoji činnost akciová společnost Žoska, dědic železničních dílen.   145 let
1871   Ve Lvové u Jablonného v Podještědí byl založen sbor dobrovolných hasičů.   145 let
17.6.1871   17. června 1871 vznikl v Mimoni dělnický vzdělávací spolek, první svého druhu u nás. Existence spolků byla umožněna přijetím zákona o sdružování v roce 1870.   145 let
27.8.1871   V roce 1871 vznikl v České Lípě dělnický vzdělávací spolek.   145 let
26.11.1871   V Mimoni byl vysvěcen nový hřbitov a první pohřeb se na něm konal 19. 4. 1872.   145 let
1876   V roce 1876 byl v Zákupech založen telegrafní úřad.   140 let
1876   V roce 1876 byl v Postřelné založen zemědělský čtenářský spolek, k dispozici měl obecní a učitelská knihovnu.   140 let
8.7.1876   8. července 1876 se na zámku v Zákupech sešli císař František Josef I., korunní princ Rudolf a ruský car Alexandr II. k politickému jednání o postavení a osudu Balkánského poloostrova s ohledem na probíhající srbsko-tureckou válku.   140 let
1881   V roce 1881 byl v Novém Oldřichově založen Sbor dobrovolných hasičů.   135 let
10.3.1881   V České Lípě vrcholila velká povodeň, která přiměla českolipské radní k řešení regulace toku Ploučnice.   135 let
10.2.1886   Do železniční stanice v Kamenickém Šenově přijel první vlak.   130 let
6.3.1886   Začala výroba v Rücklově huti v Kamenickém Šenově.   130 let
1886   Byla zprovozněna železniční trať ze Cvikova do Sloupu.   130 let
1896   V roce 1896 byla v Pertolticích uvedena do provozu cihelna. Podnik se jmenoval Josef Schier a spol. Denní výroba byla         15 000 kusů syrových cihel.   120 let
1896   V Okřešicích byla postavena kaple sv. Josefa.   120 let
1896   V Mimoni byla dokončena výstavba budovy nemocnice.   120 let
9.10.1896   V České Lípě se začala stavět budova krajského soudu s areálem věznice.   120 let
1901   V roce 1901 se v České Lípě konal sjezd Svazu německých měst v Čechách.   115 let
9.1.1901   Základní kámen malotřídní školy v Jezvé byl položen 21. 4. 1900. O rok později 9. 5. 1901 kněz školu vysvětil a hned následující den se začalo učit.   115 let
1.10.1901   V České Lípě byla postavena nová jatka.   115 let
3.10.1901   V České Lípě byl založen Měšťanský pivovar, akciová společnost. Byl schopen uvařit ročně 27 000 hl 10 - 12° piva.   115 let
1906   V České Lípě byl otevřen secesní hotel U Nádraží.   110 let
1906   Adolf Leppin vybudoval v osadě Srní Potok (Nová Ves na Srním potoce), která je nyní součástí Mimoně, rekreační zařízení pod názvem "Přírodní domov".   110 let
11.1.1906   Z České Kamenice do České Lípy přijel poslední poštovní dostavník. V tento den skončila historie dostavníků na Českolipsku.   110 let
1911   K České Lípě byla připojena obec Svárov.   105 let
11.1.1911   Zemský výbor v Praze projednával žádost radnice Česká Lípa o přejmenování města na Německou Lípu, vzhledem k tomu, že v ní v té době žilo pouze 15% Čechů. Žádost byla zamítnuta.   105 let
23.7.1916   V Zákupech bylo otevřeno rekonvalescenční oddělení 18. pěšího pluku s kapacitou 300 lůžek   100 let
13.10.1916   V České Lípě vypukla hladová bouře.   100 let
1921   V Jablonném v Podještědí byl odhalen památník na lesním hřbitově zajateckého a internačního tabora. Připomínal pobyt ukrajinských vojáků.   95 let
1921   V roce 1921 byl v České Lípě postaven první městský činžovní dům.   95 let
1921   V roce 1921 byla V České Lípě otevřena česká veřejná knihovna s fondem 1 600 svazků.   95 let
1921   V roce 1921 vznikla v České Lípě komunistická strana, jejíž původně samostané německé a české části se koncem roku 1921 spojily.   95 let
1921   V České Lípě byl založen první skautský oddíl.   95 let
19.9.1921   19. září 1921 se v Jablonném uskutečnil první zápis do české menšinové školy a v říjnu se pak začalo s vyučováním.   95 let
26.11.1921   V České Lípě byla zkolaudována novostavba Eskomptní banky.   95 let
1926   Před oslavami údajného tisícileti založení města Jablonného v Podještědí vyzval městský úřad veřejnost ke sbírce zajímavých starožitných předmětů, které by mohly být vystaveny. Sbírka se pak stala základem inventáře městského muzea.   90 let
1926   V Novém Boru začíná působit městské kino.   90 let
4.2.1926   V roce 1926 by v České Lípě založen ochotnický divadelní spolek Jirásek.   90 let
1926 - listopad   Kino Hvězda bylo v Kamenickém Šenově postaveno v roce 1926, ten samý rok v listopadu se v něm začalo promítat.   90 let
1.9.1926   V České Lípě začal působit Inspektorát českých státních škol v čele s Josefem Maštálkem.   90 let
2.10.1926   V Novém Boru bylo otevřeno divadlo.   90 let
1931   V České Lípě byl otevřen hotel Merkur.   85 let
1931 - říjen   V Mimoni byla postavena na Křížovém vrchu evangelická Kaple smíření.   85 let
1936   V Novinách pod Ralskem zanikla textilní továrna s mechanickou tkalcovnou a výrobnou prádla.. Doplatila na hospodářskou krizi.   80 let
1936   Ve Starých Splavech byl na Jarmilině skále odhalen Máchův pomník od Leonarda Rottra.   80 let
1936   Na zimní olympiádě v Garmisch-Partenkirchenu reprezentovali ČSR v curlingu tři členové bruslařského klubu ze Stráže pod Ralskem. V soutěži družstev byli pátí.   80 let
24.5.1936   Dne 24. 5. 1936 založil Český muzejní spolek pro kraj Českolipský na zámku v Zákupech České muzeum.   80 let
1941   Město Česká Lípa převzalo postupně židovské nemovitosti. Majetek místní židovské obce získaly nacistické organizace.   75 let
1946   V roce 1946 vzniká Vojenský újezd Ralsko - Vojenský výcvikový prostor Ralsko, který znamenal vysídlení civilního obyvatelstva a zánik několika obcí Českolipska.   70 let
1946   Během roku 1946 bylo téměř ukončeno dosídlení České Lípy českými obyvateli.   70 let
1946   V roce 1946 byl v Kravařích založen fotbalový klub. V počátcích nesl název Čechie, později Lokomotiva a pak také FK Loko Kravaře.   70 let
1946   V roce 1946 byla v Zákupech založena místní organizace baráčníků.   70 let
25.4.1946   V České Lípě byl za týrání vězňů odsouzen k trestu smrti bývalý vrchní dozorce u nacistického českolipského soudu Josef Pischel.   70 let
16.6.1946   Po válce byl zahájen provoz městské knihovny v České Lípě a to v bývalé kavárně Sport v Pražské ulici (Jindřicha z Lipé).   70 let
1951   V roce 1951 byl v České Lípě odhalen pomník Aloise Jiráska. Autorem byl sochař Jakub Bílek.   65 let
1951   V roce 1951 českolipské muzeum zpřístupnilo nejprve své přírodovědecké sbírky a na podzim i historické sbírky.   65 let
1951   V Zákupech byl zrušen klášter na náměstí.   65 let
1.1.1951   1. ledna 1951 byly ve Svoru zřízeny Severočeské sklárny. Jako závod 03 do nich byla začleněna i Rücklova huť v Kamenickém Šenově.   65 let
1956   V Hamru na jezeře probíhalo natáčení filmu Dovolená s Andělem s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli.   60 let
1956   V Doksech se konaly celostátní oslavy 120. výročí vydání Máchova Máje. Uspořádaná výstava vytvořila základ máchovské expozice.   60 let
1956   Na okrese Doksy se objevily první traktory značky Zetor.   60 let
1956   Josef Smrkovský se stal předsedou JZD Pavlovice.   60 let
4.7.1956   4. 7. 1956 byla vyhlášena přírodní památka Provodínské kameny a to k ochraně vypreparovaného čedičového sopouchu Lysé skály s vyvinutou sloupcovou odlučností.   60 let
4.7.1956   V údolí říčky Kamenice byla vyhlášena přírodní památka Pustý zámek.   60 let
1961   V České Lípě byla zavedena městská autobusová doprava.   55 let
1961   V roce 1961 proběhlo na Českolipsku slučování zemědělských družstev. Z dosavadních 47 JZD zůstalo jen 16 družstev.   55 let
1961   V Brništi vzniklo JZD Nástup a to připojením zemědělských družstev ve Velkém Grunově, Kamenici a Velenicích.   55 let
1961   Byla elektrifikována poslední osada v severních Čechách. Jednalo se o Bukovec-Zakšín u Dubé na Českolipsku.   55 let
1961   V roce 1961 vznikla na Panské Vsi observatoř, kterou dosud provozuje Ústav fyziky atmosféry ČSAV. Zasadil se o něj doktor Jiří Mrázek, který zjistil, že je zde radiový klid.   55 let
1966   V roce 1966 vznikla účelová organizace Uranové doly Hamr, která měla zajišťovat stavbu těžebního závodu a chemické úpravny uranu.   50 let
20.2.1966   V České Lípě proběhl 1. ročník mezinárodního cyklokrosu.   50 let
31.7.1966   Mistrovství ČSSR v silniční cyklistice proběhlo na Českolipsku.   50 let
4.8.1966   4. 8. 1966 byla vyhlášena národní přírodní památka ledová jeskyně Naděje u Cvikova.   50 let
1971   V roce 1971 byla k Zákupům připojena Brenná.   45 let
1971   Jaroslav Křtěnský z Nového Boru se stal mistrem ČSR v orientačním běhu.   45 let
1.1.1971   1. 1. 1971 vznikla v ČSSR okresní kulturní střediska (OKS) - tzn. i to v České Lípě. Vedle organizování kulturního života a pomoci neprofesionálním tvůrcům k jejich poslání patřila i kontrola hudebního repertoáru. Po listopadu 1989 zanikla.   45 let
1.9.1971   1. 9. 1971 byla v České Lípě otevřena Základní škola Antonína Sovy, nyní Základní škola Slovanka. V prvním školním roce se v osmnácti třídách vzdělávalo 552 žáků.   45 let
30.9.1971   V roce 1971 byla zprovozněna nová část firmy Nářadí a to v Chelčické ulici.   45 let
1976   V Novém Boru se jel první motokros Novoborská Hřebenka jako součást mistrovství ČSSR.   40 let
1976   V březnu nebo dubnu 1976 skoncovala Sovětská armáda se zběhy, kteří se ukryli ve vagonu na mimoňském nádraží u Severky. Přijel obrněný transportér a velkorážným kulometem vagon i s uprchlými vojáky rozstřílel.   40 let
1976   Miloš Forman získal Oscara za film Přelet nad Kukaččím hnízdem. Režisér Forman prožil část mládí ve Starých Splavech.   40 let
19.3.1976   Byla vyhlášena CHKO České středohoří.   40 let
19.3.1976   Byla vyhlášena CHKO Kokořínsko.   40 let
19.3.1976   Byla vyklášeno CHKO Lužické hory.   40 let
2.5.1976   Okresní muzeum v České Lípě vystavilo expozici exotické zvířeny.   40 let
1976-listopad   V listopadu roku 1976 se konal první ročník divadelního festivalu amatérských souborů Českolipský divadelní podzim.   40 let
10.9.1976   Základní kámen nové českolipské Nemocnice s poliklinikou byl položen 10. září 1976.   40 let
13.2.1981   13. února 1981 byla slavnostně otevřena Nemocnice s poliklinikou v České Lípě a to jako nemocnice okresní. V květnu 1982 byla pak otevřena i dětská nemocnice a v roce 1983 byly dobudovány pomocné provozy.   35 let
6.5.1981   V České Lípě byla otevřena nová budova OV KSČ, tzv. Bílý dům.   35 let
29.5.1981   V České Lípě bylo do užívání předáno nové autobusové nádraží.   35 let
30.6.1981   V Novém Boru vyhořelo kino. Škoda dosáhla 4,5 milionu korun.   35 let
1986   V Mimoni byla odstřelena historická budova radnice.   30 let
1.3.1986   V České Lípě byla předána do užívání výpravní budova autobusového nádraží.   30 let
5.4.1986   V roce 1986 bylo pro veřejnost otevřeno muzeum lidového bydlení na Vísecké rychtě v Kravařích. Muzeum je součástí Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.   30 let
1986-červen   V okolí Doks byly poprvé spatřeni orli mořští. Později zde zahnízdili.   30 let
9.11.1986   V České Lípě byl položen záklaní kámen ke stavbě obchodního domu Prior.   30 let
1991   V roce 1991 začíná v bývalém vojenském prostoru Ralsko ekologická sanace a pyrotechnická očista celého území.   25 let
1991   Sovětské vojenské jednotky opustily Zákupy v roce 1991.   25 let
1991   V České Lípě skončilo vysílání rozhlasu po drátě.   25 let
1991 - duben   V dubnu 1991 byla v českolipské Nemocnici s poliklinikou zprovozněna dialýza.   25 let
20.4.1991   V České Lípě byla zahájena tzv. malá privatizace. Jako první se veřejně dražilo "Kadaněho řeznictví".   25 let
30.5.1991   Z nádraží v Bělé odjela poslední várka sovětských vojáků, kteří obsadili a okupovali Vojenský výcvikový prostor Ralsko po 21. srpnu 1968.   25 let
3.6.1991   Komerční banka začala v České Lípě poskytovat služby veřejnosti 3. června 1991 a to zprvu v budově obchodního domu Prior, posléze si pro své potřeby přestavěla obchodní centrum Lipka.   25 let
24.6.1991   Dne 24. 6. 1991 zastupitelstvo České Lípy schválilo přejmenování ulic a náměstí. Z Mírového náměstí se stalo náměstí T. G. Masaryka a z třídy Vítězství Mariánská ulice. Náměstí T. G. Masaryka kdysi neslo také jméno Eduarda Beneše nebo Adolfa Hitlera.   25 let
15.11.1991   V roce 1991 byl jako přírodní památka geologického charakteru vyhlášen Kamenný vrch u Křenova (Dubá).   25 let
15.11.1991   15. listopadu 1991 byly Vranovské skály na Českolipsku vyhlášeny přírodní památkou o rozloze 12,92 ha .   25 let
15.11.1991   Přírodní památkou byl vyhlášen Kaňon potoka Kolné poblíž Stvolínek.   25 let
15.11.1991   Byla vyhlášena Přírodní památka Husa, nalézá se na katastrálním území Domašic.   25 let
15.11.1991   Byla vyhlášena Přírodní památka Krápník. Nalézá se nedaleko Tuhaně.   25 let
1996   Ve Stráži pod Ralskem vznikl Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR.   20 let
1996   V roce 1996 vznikla v Novém Boru při Střední průmyslové škole sklářské Vyšší odborná škola sklářská.   20 let
1996   Martin Šimůnek z České Lípy se stal mistrem světa v biketrialu. Tento úspěch zopakoval ještě v roce 1997 a 2001.   20 let
1996-leden   Na území bývalého vojenského prostoru Ralsko byly vyhlášeny přírodní památky Děvín, Ostrý, Schachstein, Divadlo, Stohánek, Široký kámen, Malý a Velký Jelení vrch a Rašeliniště Černého rybníka.   20 let
31.3.1996   U Dubé byla vyhlášena přírodní rezervace Mokřady Horní Liběchovky.   20 let
31.7.1996   V České Lípě - Dolní Libchavě byl otevřen Penzion s pečovatelskou službou.   20 let
23.-28.9.1996   V Kamenickém Šenově se konalo 1. mezinárodní sympozium rytého skla.   20 let
1.12.2006   Obec Ralsko se 1. prosince 2006 stala městem a to na základě dekretu Poslanecké sněmovny ČR.   10 let
16.2.2011   V České Lípě bylo otevřeno Centrum textilního tisku.   5 let
22.2.2011   V České Lípě bylo otevřeno archeologické muzeum Šatlava.   5 let
11.5.2011   Z iniciativy Vojenských lesů a statků ČR, Lesů ČR, města Bělá pod Bezdězem, Doksy, Zákup a obce Bezděz byl založen Lesnický park Bezděz a to na ploše 18 tisíc hektarů.   5 let
1.6.2011   1. 6. 2011 vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR lokalitu U rozmoklé žáby v CHKO Lužické hory mezi Mařenicemi a Heřmanicemi u Jablonného za přírodní památku.   5 let
26.10.2011   V České Lípě byla u Sportareálu otevřena víceúčelová sportovní hala.   5 let
12.11.2011   Ve Cvikově bylo otevřeno multifunkční kulturní centrum Sever.   5 let

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Ptejte se knihovny
Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

květen 2022
TPoÚtStČtSoNe
17
1
18
2
3
4
5
6
7
8
19
9
10
11
12
13
14
15
20
16
17
18
19
20
21
22
21
23
24
25
26
27
28
29
22
30
31
Vyhledávání
Vyhledávání
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Knihovny.cz
Národní digitální knihovna
Nejlepší knihy dětem
iLiteratura
Čtení pomáhá

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome