publikován 19.12.14 11:00 | autor Městská knihovna | zobrazeno 19990x

Regionální události 2015

1185   V roce 1185 byla založena obec Bezděz na Českolipsku.   830 let
1200   Žitavská kronika uvádí v souvislosti s Žitavou Cvikov a Kamenici.   815 let
1295   Z roku 1295 pochází první zmínka o hradu Jestřebí.   720 let
1315   První písemná zmínka o existenci Zákup.   700 let
1345   Z roku 1345 existují první zmínky o existenci špitálu v České Lípě.   670 let
1350   Podle škoní kroniky mělo Brniště již v roce 1350 vlastní kostel.   665 let
1380   Českou Lípu postihla morová epidemie.   635 let
1395   Z roku 1395 existuje první zmíňka o nejstarší, tzv. uzavřené  městské knize České Lípy.    620 let
1395   Z roku 1395 existují první zmínky o obci Velký Valtinov.   620 let
asi 1420   Pravděpodobně byl založen hrad Ronov.   595 let
1420   Existence obce Okřešice je doložena již v roce 1420.   595 let
11.11.1445   Byl obléhán skalní hrad Sloup.   570 let
1455   První zmínky o obci Svárov (v roce 1911 byla připojena k České Lípě) pocházejí z roku 1455.   560 let
1460   V roce 1460 se Jindřich Berka zasadil o znovuvýstavbu a vysvěcení cisterciáckého kostela sv. Máří Magdaleny.   555 let
1500   Ve Cvikově byl založen cech krejčích.   515 let
1505   Stvolínky se staly městečkem.   510 let
12.4.1515   Při velkém požáru České Lípy z roku 1515 vyhořela  škola, radnice, kostel Sv. Petra a Pavla, zámek a mnoho měšťanských domů.   500 let
1560   Cvikov získává právo vařit pivo.   455 let
1560   Byly vydány statuty pro 12 českolipských cechů ( soukeníci, ševci, krejčí, kožešníci, pekaři, sladovníci, spojená kovodělná řemesla, řezníci, hrnčíři, provazníci, kloboučníci, truhláři spolu s bednáři ).   455 let
1560   V r. 1560 se ujímá vlády nad Českou Lípou na 35 let Jan z Vartenberka.   455 let
1565   V roce 1565 byla v Horní Polici zavedena kmetská kniha. Jejím písařem se stal polický kantor Alha.   450 let
1565   V Jablonném v Podještědí začala výstavba zámku Nový Falkenburk.   450 let
asi 1570   Mimoňský zámek byl postaven okolo roku 1570 za pánů z Biberštejna.   445 let
1590   Nejstarší dochovaný pramen o cechovním řemesle v Žandově se týká provazníků a pochází z roku 1590.   425 let
1620   Koncem roku 1620 prchal z Čech přes Petrovice u Jablonného "zimní král" Fridrich Falcký po porážce na Bílé hoře.   395 let
11.11.1620   V Mimoni řádilo již pár dnů po Bílé hoře císařské trestní komando, které mělo  zatknout majitele mimoňského panství Johanna Müllnera z Mühlhausenu za jeho aktivní účast v protihabsburském odboji.   395 let
1640   Podle zpráv farní pamětnice stála škola v Mařenicích již roku 1640.   375 let
24.7.1650   Kvůli různým přesunům vojsk přes Českou Lípu, skončila zde třicetiletá válka až 24.7.1650.   365 let
10.11.1670   V Mimoni byl založen cech ševců.   345 let
1680   Od července do listopadu 1680 sužovala Českou Lípu morová epidemie.   335 let
1680   V Dubé vypukla morová epidemie.   335 let
1680   Na Českolipsku propuklo selské povstání. V březnu 1680 sedláci obklíčili Nový zámek, povstání bylo potlačeno a zakončeno popravami v dubnu 1680 v České Lípě.   335 let
1680   Karel Ferdinand Valdštejn se stal majitelem České Lípy a Nového zámku.   335 let
1680   Zákupy postihla morová epidemie.   335 let
1695   Dubou postihl velký požár. Zničil 52 měšťanských domů.   320 let
1695   Byla založena německá obecná škola na Bezdězu.   320 let
1705   V Zákupech byl založen cech truhlářů.   310 let
1730   V roce 1730 začal hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský s výstavbou nového zámku ve Sloupu v Čechách. Výstavba trvala tři roky.   285 let
28.2.1750   Marie Terezie konfirmovala práva a privilegia České Lípy.   265 let
1760   V Dubé byla dokončena výstavba kostela Povýšení sv. Kříže.   255 let
1765   Zákupům bylo odňato hrdelní právo.   250 let
15.7.1765   Mimoň přišla císařským nařízením o své hrdelní právo.   250 let
19.8.1765    V Horní Polici byl dle císařského patentu zrušen hrdelní soud, který měl svoje popraviště na jih od obce.   250 let
1775   Na Českolipsku vypuklo selské povstání.   240 let
1785   V České Lípě bylo zavedeno první číslování domů.   230 let
1785   V Břevništi se učilo již v roce 1785.   230 let
1800   Antonín Balle založil ve Cvikově barvírnu, kde se poprvé v rámci císařství pracovalo s tureckou červení.   215 let
1805   Toskánská větev Habsburků získala panství Zákupy.   210 let
1815   V roce 1815 otevřel Josef Kittl v Markvarticích v Jablonném v Podještědí  první velkou místní průmyslovou továrnu - přádelnu bavlny.   200 let
1820   Při požáru shořel v České Lípě kostel sv. Petra a Pavla. Již nebyl obnoven.   195 let
21.6.1820   Jako důsledek velkého požáru vznikl stavební řád města Česká Lípa, podle něhož se mohly stavět pouze domy z kamene.   195 let
31.7.-1.8.1820   Ve Cvikově vypukl velký požár. Shořelo 65 domů i s radnicí.   195 let
1835   Ve Cvikově byl založen špitál svatého Jiří.   180 let
1840   V roce 1840 byl v České Lípě založen městský archiv. Prvním archivářem byl JUDr.B.Sonnewend.   175 let
1850   V Zákupech byl  Ferdinandem Leitenbergerem založen první Spolek dobrovolných hasičů na území tehdejšího Rakouska a tedy i na území Čech.   165 let
1850   Začalo restaurování zámku v Zákupech pro potřeby odstoupivšího císaře Ferdinanda I. Dobrotivého.   165 let
leden 1850   Bylo zahájeno vydávání prvních českolipských novin Böhmisch Leipaer Anzeige-Blatt, které plnily funkci úředního týdeníku krajské vlády. Vydával je tiskař Jeřábek.   165 let
15.1.1850   15.1.1850 zahájila svou činnost v České Lípě krajská vláda.   165 let
1.7.1850   1.7.1850 zahájil v České Lípě svoji činnost krajský soud.   165 let
1855   V roce 1855 zakládá v Martinově údolí Carl Grohman továrnu na zápalky.   160 let
11.5.1855   Česká Lípa přestala být krajským městem.   160 let
1865   V Dubé bylo zřízeno samostatné okresní zastupitelstvo.   150 let
1865   V Zákupech byl vybudován klášter na náměstí.   150 let
1870   V roce 1870 byla v Mimoni založena  po objevení Thonetovy metody ohýbání pařeného bukového dřeva továrna na nábytek.   145 let
1870   Ve Volfarticích vznikl hasičský sbor.   145 let
1870   V Novém Boru byla založena sklářská škola.   145 let
1875   V České Lípě byl založen Okrašlovací spolek.   140 let
1875   Okrašlovacím spolkem v České Lípě byl založen městský park.   140 let
1880   V Zákupech byl založen cukrovar.   135 let
1880   V České Lípě byla založena obchodnická pokračovací škola.   135 let
1880   V České Lípě začalo být zaváděno plynové osvětlení.   135 let
1885   V České Lípě vznikl Spořitelní a záložní spolek.   130 let
1885   Sklář August Hegenbarth z Mistrovic dostal na výstavě v Paříži cenu za řezbu „Přistání Kolumba“.   130 let
1885   V roce 1885 byl v České Lípě osázen Holý vrch a byla na něm také postavena restaurace   130 let
1885   V České Lípě byla postavena dívčí škola.   130 let
1885   Česká Lípa byla od roku 1885 bez vojenské posádky. Ta byla přeložena do Turnova.   130 let
10. 5. 1885   V České Lípě byla otevřena rozhledna na vrchu Špičák.   130 let
8.10.1885   Byla dokončena výstavba rozhledna na Kamenickém vrchu u Zákup.   130 let
1895   V České Lípě pod vrchem Špičák byl postaven vodojem a byl postaven městský vodovod.   120 let
1895   V České Lípě pod Špičákem byla dokončena stavba nové budovy zemědělské školy.   120 let
1895   V České Lípě byla postavena dívčí měšťanská škola.   120 let
1900   V Mimoni byla dokončena stavba železničního viaduktu pro trať z Mimoně do Liberce.   115 let
1900   V roce 1900 byla v Dolním Prysku otevřena Karlova sklářská huť.   115 let
1900   V Žandově vznikla továrna na umělé mlýnské kameny.   115 let
1900   V České Lípě byla postavena měšťanská chlapecká škola.   115 let
1900   Bylo ukončeno vyučování v budově nejstarší českolipské školy na Škroupově náměstí. Jako farní škola působila od středověku.   115 let
1900   Na Polevsku byla založena sklářská huť Anna.   115 let
1.7.1900   V Zákupech se oženil následník habsburského trůnu Ferdinand d'Este.   115 let
1.8.1900   Kamenický Šenov získal statut města.   115 let
18.11.1900   Českolipské městské muzeum bylo otevřeno v druhém patře radnice.   115 let
1905   V Lindavě bylo postaveno železniční nádraží.   110 let
1905   V Kamenickém Šenově vznikla v roce 1905 sklárna na výrobu křišťálového a opálového skla Jílek & Vetter.   110 let
10.9.1905   V Novém Boru byla oficiálně otevřena Okresní veřejná nemocnice Františka Josefa I. jako nemocnice veřejná.   110 let
19.11.1905   V České Lípě byl vysvěcen nový židovský hřbitov.   110 let
28.11.1905   Česká Lípa se připojila ke generální stávce. Jejím cílem bylo prosazení volební reformy.   110 let
1910   V České Lípě byl založen pěvecký sbor Církve adventistů sedmého nebe.   105 let
1910   V Novém Boru byl zřízen v rámci sklářské školy sklářský zkušební ústav, první svého druhu v Rakousku-Uhersku.   105 let
1910   V České Lípě byl otevřen první biograf.   105 let
1910   Učitel Karl Beckert a strážník Karl Bundesmann vytesali reliéf na Skále smrti u Kunratic na Cvikovsku. Inspirovali se místní pověstí.   105 let
1910   Ve sklářské huti v Dolním Prysku se začalo vyrábět lisované sklo.   105 let
15.5.1910   Do provozu byla dána autobusová linka Stráž pod Ralskem - Mimoň.   105 let
9.12.1910   Ve Cvikově byla otevřena Dětská léčebna respiračních nemocí.   105 let
1915   V České Lípě byla obnovena vojenská posádka.Byl zde umístěn náhradní prapor pěšího pluku č. 18 z Hradce Králové. Po výcviku vojáci odcházeli na frontu. Mezi prvními byl i spisovatel Karel Poláček.   100 let
1915   Byla ukončena regulace Ploučnice ve vnitřní České Lípě. Financovaly ji Sdružení pro regulaci Ploučnice a Zemský úřad pro Čechy a město.   100 let
1920   V České Lípě bylo zahájeno vyučování na českém gymnáziu.   95 let
1920   Do obory Ralsko u Mimoně byli vysazeni mufloni.   95 let
1920   V České Lípě probíhaly různé stávky, hlavně kvůli zásobování.   95 let
1920    V České Lípě bylo založeno české reformované reálné gymnázium.   95 let
1920   V Času vyšla vzpomínka Jiřího Mahena inspirovaná Dubskem a Máchovým krajem„ Moje mládí“.   95 let
22.1.1920   V České Lípě byla založena Německá agrární strana.   95 let
10.6.1920   Všeodborová konference dělníků z Českolipska uspořádaná v Mimoni doporučila zakládat dělnické rady.   95 let
1925   Sklářské školy v Novém Boru a Kemenickém Šenově získaly Grand prix na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži.   90 let
1925   Ve Velkém Valtinově byl založen tělocvičný spolek.   90 let
1930   Ve Starých Splavech vznikla pro zaměstnance Okresního úřadu Teplice zotavovna Kouba. Vyprojektovali ji  Josef Reihsig a  Paul Krisch.   85 let
1930   Vyšlo první číslo sborníku Bezděz.   85 let
14.9.1930   V Jablonném v Podještědí byla slavnostně otevřena nově postavená budova české menšinové školy.   85 let
1935   Česká Lípa nabídla domovské právo spisovateli Heinrichu Mannovi, jenž byl vypovězen z Německa.   80 let
1935   Při sklářské škole v Novém Boru bylo založeno české oddělení.   80 let
1935   V České Lípě zřídila firma Teta obchodní dům.   80 let
1935   V České Lípě bylo zřízeno policejní ředitelství a byla sem dosazena státní policie.   80 let
1935   V Mimoni byl založen fotbalový oddíl.   80 let
1945   Na jaře roku 1945 německá armáda zprovoznila vojenské letiště v Hradčanech. Již v dubnu bylo bombardováno spojenci.   70 let
1945   V České Lípě zanikla odborná škola pro ženská povolání.   70 let
1945   V Novém Boru byla založena organizace Červeného kříže.   70 let
1945   V České Lípě zaniklo německé státní gymnázium.   70 let
květen 1945   Nový Bor bylo první město, v kterém se lidické ženy dočkaly pomoci při svém návratu z koncentračního tábora Ravensbrück.   70 let
5.5.1945   Do České Lípy přijel transport s židovskými vězni.   70 let
8.5.1945   Česká Lípa byla bombardována sovětskými letadly. Ve stejný den byla bombardována i Mimoň.   70 let
9.5.1945   Sovětská armáda osvobodila Českou Lípu.   70 let
9.5.1945   V České Lípě vznikl národní výbor.   70 let
9.5.1945   9. 5. 1945 do Zákup vstoupila nejprve jednotka polské armády a po ní pak vojáci 28. armády 1. ukrajinského frontu gen. maj. Ljučinského.   70 let
16.5.1945   V České Lípě vznikl okresní národní výbor, první v severních Čechách.   70 let
23.5.1945   Čeští železničáři převzali trať Bakov-Česká Lípa a českolipské železniční dílny.   70 let
červen 1945   Vzniklo Pasetevní družstvo Horní Police a Horské pastevní družstvo Jablonné. Na Českolipsku začala vznikat mlékárenská družstva.   70 let
12.7.1945    V hostinci U Zlatého bažanta byla po válce obnovena činnost Muzejního spolku pro kraj českolipský.   70 let
2.8.1945   V České Lípě v hostinci U Zlatého bažanta byl založen Český hasičský sbor.   70 let
11.8.1945   V České Lípě byl ustaven Jednotný svaz českých zemědělců.   70 let
24.8.1945   V České Lípě byl po válce obnoven Klub českých turistů.   70 let
18.10.1945   V České Lípě vznikl Mimořádný lidový soud k potrestání válečných zločinců.   70 let
27.10.1945   K tomuto datu byl v České Lípě znárodněn závod firmy Siemens (pozdějí Nářadí, Narex).   70 let
27.10.1945   Znárodněním skláren v okolí Nového Boru vznikl národní podnik Borské sklo.   70 let
9.11.1945   Prezident republiky udělil Československý válečný kříž Waltru Hofmannovi z Kunratic u Cvikova za zásluhy v boji za osbobození.   70 let
1.12.1945   V České Lípě se začalo se s výukou na lužickosrbském gymnáziu.   70 let
1945-1947   V letech 1945-1947 vytvořila Zdeňka Gogelová na popud Bohumila Kinského českolipský kroj.   70 let
1950   Na Českolipsku začalo vycházet periodikum Českolipský budovatel nové vesnice, na Doksku Družba budovatelů nových zítřků a na Novoborsku Borský klas. Z těchto vesnických listů se pak vyvinuly okresní noviny.   65 let
1950   V Zákupech byl uzavřen klášter kapuciánů.   65 let
1950   Během roku bylo na Českolipsku založenu 44 jednotných zemědělských družstev.   65 let
1955   V České Lípě byl postaven nový most přes Ploučnici. Ústil do Hrnčířské ulice u kostela sv. Máří Magdaleny. Nahradil již nevyhovující starý most.   60 let
1955   Členem JZD v Pavlovicích se stal politik Josef Smrkovský. O rok později se stal jeho předsedou.   60 let
14.3.1955   Na Českolipsku byla vyhlášena přírodní rezervace Slunečný dvůr.   60 let
1960   Od roku 1960 se k České Lípě postupně připojily obce Dubice, Stará Lípa, Lada, Dolní Libchava, Častolovice, Okřešice.   55 let
1960   V České Lípě byla otevřena čtyřletá zemědělská technická škola.   55 let
1960   V České Lípě byl založen Klub potápěčů.   55 let
1.1.1960   Do okresu Česká Lípy byly přičleněny okresy Doksy, Nový Bor a Dubá. Staly se součástí nového Severočeského kraje.   55 let
18.3.1960   V České Lípě vyšlo první číslo periodika Nástup.   55 let
1.10.1960   Konala se první vědecká konference Arbesova Česká Lípa.   55 let
1965   Mimoňský hřebčín vznikl v roce 1965, kdy byly z Ahníkova u Chomutova přivezeny plnokrevné i polokrevné klisny, které se staly základem chovu.   50 let
1975   V Mimoni byl otevřen Dům družby.   40 let
1.6.1975   Byl ukončen provoz na železniční trati ze Cvikova do Svoru.   40 let
10.6.1975   V České Lípě bylo zahájeno 2. malířské sympozium. Mělo podpořit malířskou tvorbu inspirovanou krajinou Českolopska   40 let
1980   V Babylonu u České Lípy byla spuštěna transformovna se dvěma transformátory 400/110kV (250 MVA).   35 let
1980   V Holanech byl uspořádán první ročník folk a country přehlídky Holanský kapr.   35 let
1980   V České Lípě při Velkém kině byla otevřena výstavní síň Svazu českých fotografů.   35 let
1980 (květen)   V Doksech proběhlo celostátní sympozium s tematikou velkého poddanského povstání v roce 1670.   35 let
24.3.1980   V České Lípě na sídlišti Slovanka bylo otevřeno zdravotní středisko. Stálo 5 milionů korun.   35 let
1985   DK Jirásek z České Lípy na Jiráskově Hronově získal cenu za inscenaci hry na motivy Shakespearovy komedie Jak se vám líbí.   30 let
1985   Ve Stráži pod Ralskem byl otevřen kulturní dům.   30 let
28.4.1985   V Mimoni byl odstřelen zámek.   30 let
7.12.1985   V České Lípě byl otevřen stadion s umělou ledovou plochou.   30 let
1990   Ve Skalici u České Lípy byla založena lesní obora.   25 let
1990   V České Lípě byla otevřena Základní škola Lada.   25 let
1990   V Brništi na místě vytěženého lomu začal vznikat nový rybník Vratislav.   25 let
26.2.1990    Ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Eduard Ševarnadze podepsali smlouvu o odchodu sovětských vojsk z Československa.   25 let
3.4.1990   Začal odchod sovětských vojáků z Vojenského výcvikového prostoru Ralsko.   25 let
květen 1990   Z náměstí Osvobození byla odstraněna socha rudoarmějce.   25 let
1.7.1990   Horní Police se stala znovu samostatnou obcí.   25 let
31.8.1990   Hamr na Jezeře se stal samostanou obcí. Před tím byla součástí Stráže pod Ralskem.   25 let
31.8.1990   Na žádost občanů a s účinností od 31. srpna 1990 se samostatnou obcí stal Velký Valtinov. Před tím byl součástí Jablonného v Podještědí.   25 let
3.12.1990   V České Lípě byl pro veřejnost otevřen obchodní dům Prior (Andy) za 112 milionů korun.   25 let
6.12.1990   V České Lípě začalo pracovat první demokraticky zvolené zastupitelstvo po změnách v roce 1989.   25 let
29.12.1990   Kulturní dům Crystal byl v České Lípě předán oficiálně veřejnosti.    25 let
1995   U Sosnové byly dokončeny úpravy autodromu, třetího největšího motoristického centra v republice. V tom samém roce zde proběhlo mistrovství Evropy v závodech motokár a v rallyecrossu.   20 let
1995   Na Českolipsku byly vyhlášeny za památkové vesnické rezervace Janovice u Kravař, Lhota, Rané a Žďár, za památkové zóny Bukovec, Kravaře, Sloup, Tubož a Velenice   20 let
1995   V roce 1995 koupil Okresní úřad Česká Lípa pro potřeby Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa od augustiniánského řádu budovu kláštera a to za téměř 30 milionů korun.   20 let
27.3.1995   V lokalitě obce Blatce byla vyhlášená na území 8, 77 ha  přírodní památka Prameny Pšovky.    20 let
20.5.1995   Papež Jan Pavel II. svatořečil v Olomouci Zdislavu z Lemberka.   20 let
24.6.1995   V České Lípě byl odhalen památník Milady Horákové.   20 let
2.10.1995   V České Lípě byla otevřena novostavba České spořitelny.   20 let
7.3.2000   Na českolipské radnici byla odhalena pamětní deska T. G. Masaryka.   15 let
14.6.2000   Zastupitelé České Lípy jednomyslně schválili jmenování Mgr. Marie Vojtíškové a Mgr. Břetislava Vojtíška čestnými občany jako uznání jejich zásluh při vybudování muzea a archivu.   15 let
15.7.2000   Ve Stráži pod Ralskem se konalo pětidílné mistrovství světa v enduru.   15 let

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

září 2023
TPoÚtStČtSoNe
35
1
2
3
36
4
5
6
7
8
9
10
37
11
12
13
14
15
16
17
38
18
19
20
21
22
23
24
39
25
26
27
28
29
30
Vyhledávání
Vyhledávání
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Nejlepší knihy dětem
Čtení pomáhá

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome