pouták
publikován 2.2.12 19:00 | autor M.Sekyra | zobrazeno 27007x

Regionální osobnosti

 

1717V Zákupech se v roce 1717 narodil zpěvák a skladatel Michael Angstenberger. Působil hlavně ve Vídni a Karlových Varech.295 let
23.7.1902V Mimoni se narodil Karl Josef Bienert.110 let
18. 5. 1872Ve Stráži pod Ralskem se narodil architekt Rudolf Bitzan. Realizoval například kino v Novém Boru.140 let
20.4.2002Na Slunečné tragicky zahynul herec Vlastimil Brodský.10 let
1637Narodil se stavitel Giovanni Domenico Canevalle. prováděl v sedmdesátých letech 17. století přestavbu zámku v Zákupech podle plánů Domenica Orsiho.375 let
20.4.1937Narodil se novinář a politik Jiří Dienstbier. Měl chalupu na Kozlech.75 let
5. 12. 1832V Žandově se narodil lékař a politik (poslanec) Wenzel Dressler.180 let
7.4.1962Zemřel spisovatel Jaroslav Durych. Na Cvikovsku měli Durychovi od roku 1947 chalupu, proto se zdejší krajina i lidé objevují v některých dílech Jaroslava Durycha. ( Boží duha, Duše a hvězda, Světlo v temnotách - o sv. Zdislavě ).50 let
5. 3. 1777Narodil se sklář, sklářský technolog a vynálezce Friedrich Egermann.235 let
1917Narodil se učitel a horolezec Blahoslav Forman. Učil v České Lípě na ZDŠ Mánesova. Jeho bratrem byl režisér Miloš Forman.95 let
23.1.1942Zemřel volfartický rodák, dramatik, herec a režisér Rudolf Frank. Působil v Ústí nad Labem, Lodži a v rakouském městě Steyr.70 let
1547Narodil se farář a kronikář Valentin Frumald. V roce 1574 se stal farářem v Dobranově, zde vedl kroniku, která se dochovala a je důležitým pramenem k dějinám České Lípy. Od roku 1592 pak Frumald působil jako probošt u kostela sv. Máří Magdaleny v České Lípě.465 let
27. 2. 1897Zemřel novinář, pedagog, poslanec a rodák ze Stráže pod Ralskem Vilém Gabler. Byl přítel Karla Havlíčka Borovského.115 let
1787Zemřel skladatel Christoph Wilibald Gluck. V dětství žil v Zákupech.225 let
11. 1. 1842Zemřel duchovní, botanik a cvikovský rodák Johann Georg Göttlich.170 let
1842Narodil se obchodník se sklem Friedrich Günther mladší. Působil hlavně v Kamenickém Šenově170 let
23.7.1962Zemřel básník, spisovatel, dramatik ale také zeměměřič a českolipský rodák Julius Hanisch.50 let
28. 6. 1887Narodila se spisovatelka a manželka Jaroslava Haška Jarmila Hašková. Strávila část mládí v Žíznikově a umístila tam i děj svého jediného románu s dívčí hrdinkou Hančino jaro(1923).125 let
19.10.1907Narodil se rytec, glyptik, sochař, ředitel sklářské školy v Kamenickém Šenově Ladislav Havlas.105 let
1962V Č. Lípě zemř. legionář a účastník bitvy u Zborova Václav Hejduk.50 let
1827Zemřel obchodník se sklem Johann Anton Helzel. Pocházel z Kamenického Šenova.185 let
7. 2. 1862Zemřel lékař, spisovatel, sběratel pověstí a rodák z Horní Police Franz Herbabney.150 let
1922Narodil se František Heřman, byl předsedou okresní pobočky Konfederace politických vezňů v České Lípě. V knize vzpomínek popsal svůj pobyt ve vězení v 50. letech 20. stol.90 let
1807Zemřel českolipský rodák, portrétista a c. k. dvorní malíř Josef Hickel. Portrétoval i Marii Terezii. V České Lípě nalezneme jeho oltářní obraz Spasitele v kostele Narození P. Marie.205 let
1802V České Lípě se narodil hospodářský správce, ornitolog a propagátor chovu bource morušového Karel Hlava.210 let
8. 1. 1732V Jezvé se narodil arciděkan Wenzel Hocke. Působil v Horní Polici. Literárně jsou zpracovány příběhy z jeho života.280 let
21.10.1922 - 16.5.1997Žil archivář Zdeněk Hoffmann, autor sbírky Pověsti z Podbezdězí.90 let, 15 let
1907Zemřela operní pěvkyně a cvikovská rodačka Marie Holubová.105 let
22.1.1907V Arnultovicích se narodil právník Vladimír Hora, člen protifašistického odboje. Umírá v káznici Brieg na Odře v r. 1944.105 let
5.6.1932V Liberci zemřel spisovatel, básník a novinář Theodor Hutter, rodák z Heřmanic u Jablonného80 let
10.12.1987Zemřel českolipský rodák, botanik a ekolog František Charvát. Podílel se na koncepci ochrany přírody v severních Čechách.25 let
1887Zemřel rodák ze Stráže pod Ralskem, lékař, univerzitní profesor a rektor Anton Jaksch.125 let
1937Zemřel učitel a hlavně uznávaný sbormistr Josef Jaksch, rodák ze Stvolínek. Vídeňská městská rada ho jmenovala čestným občanem rakouské metropole. Získal titul císařský rada a také dvorní rada.75 let
24.6.1932Narodil se sklář, výtvarník, pedagog i sklářský technolog Jan Jankovec. Působil v Novém Boru na sklářské škole.80 let
1847Na Svaté Hoře v Příbrami zemřel duchovní, spisovatel a rodák z Mimoně František Xaverius Jedina.165 let
1837V České Lípě se narodil hudebník a hudební pedagog Karl Kaiser. On a jeho syn Rudolf vytvořili v Rakousku Uhersku fungující síť hudebních škol pro širokou veřejnost s podporou obcí a státu.175 let
16.2.1912Narodil se hudebník a hudební pedagog Karel Kajer. Působil v LŠU v Novém Boru a v několika orchestrech na Českolipsku.100 let
22. 6. 1847Zemřel básník Josef Jaroslav Kalina, rodák z Nového Boru.165 let
1982Zemřel historik Zdeněk Kalista, autor knihy o Doksech ""Město mezi horami"".30 let
1987Zemřel učitel, muzejník, turista, fotograf Bohumil Kinský, autor několika průvodců Českolipskem.25 let
1897Zemřel výtvarník, malíř, pedagog a mimoňský rodák Josef Friedrich Kirschner.115 let
1947Zemřel politik a sociálně-demokratický starosta České Lípy v letech 1919 - 1923 Adolf Knöchel.65 let
31.12.1972Zemřel českolipský rodák, komunistický politik a novinář Robert Korb. V NDR zastával vysoké funkce na ministerstvu vnitra.40 let
1847V Podbezdězí se narodil cestovatel Josef Kořenský, který věnoval část svých sbírek českému muzeu v České Lípě.165 let
1757Narodil se obchodník se sklem Ignaz Krause. Působil v Kamenickém Šenově, obchodoval s Tureckem i dalšími zeměmi Orientu.255 let
17. 4. 1662V Kamenickém Šenově se narodil obchodník se sklem Georg Franz Kreybich. O svých obchodních cestách napsal deník, který se v opisu zachoval ve Státním okresním archivu v České Lípě.350 let
29.10.1747V Lindavě se narodil augustinián, kronikář Pachomius Kreybich, tvůrce řádové kroniky, kde jsou informace o českolipském klášteře.265 let
11. 5. 1807V Doksech se narodil spisovatel, básník a sběratel pověstí Jan Karel Krsek.205 let
1892-1972Žil žandovský rodák, učitel, spisovatel, básník a malíř Willy Lang, autor příběhů o Hockewanzelovi.120 let, 40 let
26.9.1902Zemřela básnířka a vychovatelka, českolipská rodačka Johanna Lenisch. Uveřejňovala hlavně v časopisech povídky a pohádky.110 let
14.11.2002V České Lípě zemřel geolog František Lepka. Patřil k zakladatelům Vývojového a výzkumného ústavu ČSUP ve Stráži pod Ralskem. O těžbě uranu nejen na Českolipsku napsal odbornou publikaci ""Český uran 1945 - 2002"".10 let
24.2.2002Zemřel sochař a uznávaný sklářský výtvarník Stanislav Libenský. Část života působil v Novém Boru (Borské sklo, sklářská škola).10 let
12.12.1882Narodil se básník, spisovatel a knihovník Jiří Mahen. Část mládí prožil v Dubé, což se odrazilo i v jeho tvorbě.130 let
1. 2. 1882Narodila se spisovatelka Marie Majerová. Jezdila na Dubsko i do Nového Boru, což se odrazilo v některých jejích povídkách.130 let
11.5.1927Narodil se hudebník a sběratel Bohumil Malotín. Ve Volfarticích vlastnil starou tvrz. Muzeu v Lípě odkázal cennou sbírku knih.85 let
1822-1872Žil právník a spisovatel, rodák ze Sloupu Ferdinand Melzer.190 let, 140 let
22.9.1862Zemřel dramatik, novinář, historik, spisovatel, rodák ze Sloupu v Čechách Ferdinand Břetislav Mikovec.150 let
1872V České Lípě se narodil lékař a pediatr Leopold Moll. Ve Vídni vybudoval Říšský ústav pro matku a dítě.140 let
24. 8. 1887Zemřela spisovatelka Berta Mühlsteinová, jedna ze zakladatelek česky psané ženské literatury, členka Amerického klubu. Část života prožila v České Lípě.125 let
17. 8. 1882Zemřel spisovatel, překladatel a básník Václav Bolemír Nebeský. V České Lípě studoval německou školu.130 let
17.6.1957Zemřel profesor Akademie výtvarných umění Otakar Nejedlý. Vyučoval také ve Starých Splavech v Oblastní malířské škole.55 let
30. 1. 1867V Mimoni se narodil herec, scénárista i producent Ludwig Nerz.145 let
9.9.1907Zemř. rodák z Bukovan, biskup starokatolické církve Antonín Nittel.105 let
1977Zemřel malíř Willi Nowak, který pobýval na Českolipsku, inspirovalo ho okolí holanských rybníků. Měl chalupu v Zahrádkách.35 let
10. 3. 1827V Kamenickém Šenově se narodil sklář, podnikatel, zakladatel výroby luxusních křišťálových lustrů v K. Š. ve velkém Elias Palme.185 let
24.7.1942Byl popraven slavista, univerzitní profesor Josef Páta, přispíval do vlastivědného sborníku Bezděz o problematice Lužických Srbů.70 let
19. 1. 1847Narodil se historik Josef Píč, studoval na českolipském gymnáziu.165 let
1962Zemřel rytec a medailér Richard Placht. Měl vztah k Mimoni a České Lípě. Podílel se na návrzích mincí národních měn řady států.50 let
29.3.1917Narodil se sklář, výtvarník, glyptik i ilustrátor Václav Plátek. Ve sklářském podniku Crystalex zastával funkci vedoucího výtvarníka.95 let
1892Narodil se spisovatel Karel Poláček, který v knize ""Hrdinové táhnou do boje"" popsal atmosféru České Lípy za 1. světové války.120 let
12.10.2007Zemřel srbský inženýr Lubiša Popovič. Podílel se na výstavbě budov sklářského kombinátu Crystalex v Novém Boru.5 let
1782V České Lípě se narodil obchodník a zakladatel českého cukrovarnictví Anton Richter.230 let
19.11.1832Zemřel obchodník se sklem a malíř Josef Franz Römisch, autor tzv. Römischova vzorníku. Působil v Kamenickém Šenově.180 let
1907 - 1987Žil důstojník a spisovatel Vilém Sacher, spjatý s Českou Lípou a Skalicí u České Lípy.105 let, 25 let
1877Narodil se spisovatel Franz Schinkel, pocházel z Arnultovic.135 let
1847Ve Velkém Grunově se narodil stavitel Josef Schneider. Postavil např. budovu krajského soudu v České Lípě.165 let
27. 8. 1807V Zákupech zemřel děkan a básník František Expedit Schönfeld, představitel novočeské básnické školy v období obrození.205 let
19.11.1832V České Lípě se narodil profesor a stenograf Johann Maxmilian Schreiber, zasadil se o vypracování efektivního systému profesionální přípravy a výcviku stenografie.180 let
14.4.1932Zemřel Hugo Schwarz, autor první mapy politického okresu Č. Lípa.80 let
2.11.2002Zemřel duchovní Fritz Sladek. V roce 1926 se stal novicem českolipského kláštera. Byl významným propagátorem česko-německého usmíření.10 let
1917Zemřel podnikatel a finančník Alfred Sommer. V České Lípě dal postavit v roce 1908 chorobinec.95 let
22. 1. 1897Narodil se skladatel Josef Stanislav, zemřel v Mimoni.115 let
1862Narodil se akademický malíř Heinrich Strehblow, ředitel sklářské školy v Novém Boru.150 let
1912Narodil se duchovní, ale také herec Jan Maria Sury. Působil v Mimoni (nastudoval pašijové hry), České Lípě, zemřel v Zákupech.100 let
1912Narodil se voják František Vávra, účastník vylodění spojenců v Normandii v roce 1944. Po válce žil a pracoval v České Lípě.100 let
8.3.1902Narodil se spisovatel a redaktor Jaroslav Raimund Vávra. Napsal několik děl o sklářích a sklářství.105 let
7.2.1972Zemřel mimoňský rodák, akademický malíř a pedagog Alois Vitík.40 let
1737Narodil se úspěšný obchodník se sklem Franz Vogel. Působil v Mistrovicích a Kamenickém Šenově.275 let
25.1.1902Narodil se pedagog, knihovník, spolupracovník sborníku Bezděz Josef Vohradský. Působil na Šluknovsku i v České Lípě. Účastnil se odboje proti fašistům, po zatčení spáchal sebevraždu.105 let
15.11.2002Zemřel vysokoškolský pedagog Jiří Vomáčka. Žil v České Lípě.10 let
4. 8. 1812Narodil se lékař, pedagog a přírodovědec Cajetan Watzel. Působil v České Lípě.200 let
5. 4. 1892V Mimoni se narodil operní pěvec Rudolf Watzke.120 let
1812Narodil se obchodník se sklem Fabian Sebastian Weidlich. Působil v Kamenickém Šenově, jeho tchán byl Elias Palme.200 let
2007Zemřel sklář a rytec Franz Wendler. Měl vztah k České Lípě, Novému Boru, Kamenickému Šenovu i Skalici u České Lípy.5 let
1927Zemřel docent dějin literatury a knihovník Rudolf Wolkan. Dětství prožil v České Lípě a věnoval jí práci Leipa zur Zeit der Reformation. Byl ředitelem univerzitní knihovny ve Vídni. Některé jeho práce zdigitalizovala Krajská vědecká knihovna v Liberci.85 let
1442Zemřel Jan z Dubé, významný církevní úředník. Vlastnil bohatou knihovnu, z níž 17 rukopisů dodnes vlastní pražská kapitulní knihovna. Je mezi nimi i jeho vlastní dílo ""De vita clericorum"".570 let
1467Narodil se (asi) šlechtic a politik Zdislav Berka z Dubé. Byl členem volebního sněmu, který vybral v roce 1526 za nového českého krále Ferdinanda I. Habsburského. Opravil zámek v Zákupech.545 let
1252Zemřela Zdislava z Lemberka. Byla svatořečena v roce 1995.760 let
1772Zemřel obchodník se sklem Georg Josef Zahn. Působil v Kamenickém Šenově, obchodoval s Asií a východní Evropou.240 let
1762Ve Valteřicích se narodil obchodník a bankéř Andreas Zenker. V Moskvě založil úspěšný bankovní dům, který působil až do revoluce v roce 1917.250 let
14. 2. 1852Zemřel rodák z Valteřic, obchodník a bankéř Josef Zenker. Byl synovcem Andrease Zenkra a od roku 1825 vedl jeho úspěšnou banku v Moskvě. Ve Valteřicích financoval výstavbu školy.160 let
1752Narodil se duchovní Augustin Zitte. Studoval na českolipském gymnáziu. Kvůli své obhajobě Jana Husa se s církví rozešel a všechna jeho díla byla zakázána.260 let
6. 12. 1832Narodil se redaktor, profesor a historik František Zoubek. Působil na českolipském gymnáziu ale třeba také v Národních listech. Napsal první českou stať o hradu Lipý.180 let

 

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

červen 2023
TPoÚtStČtSoNe
22
1
2
3
4
23
5
6
7
8
9
10
11
24
12
13
14
15
16
17
18
25
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
Vyhledávání
Vyhledávání
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Nejlepší knihy dětem
Čtení pomáhá

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome