pouták
publikován 24.1.11 9:00 | autor Městská knihovna | zobrazeno 32569x

Regionální osobnosti

 

DatumOsobnostOd události uplynulo
1925zemřel malíř skla, pedagog sklářské školy v Kamenickém Šenově a autor povídek a básní v místním dialektu Gustav Ahne85 let
1940zemřel rodák z České Lípy, právník a básník Jakob Altschul70 let
1730v České Lípě zemřel architekt a stavitel Josef Apponte280 let
12. 6. 1840narodil se Jakub Arbes, spisovatel a novinář vězněný v České Lípě170 let
1865ve Skalici u České Lípy zemřel fotograf a malíř Josef Bekela145 let
7. 11. 1950zemřel mimoňský rodák, archivář a knihovník v České Lípě
Karl Josef Bienert
60 let
14. 4. 1945zemřel rodák z Dubé, stavitel a architekt Josef Brandeis65 let
15. 12. 1920narodil se herec Vlastimil Brodský známý svým vřelým vztahem k Českolipsku a Slunečné90 let
12. 10. 1980zemřel malíř Josef Brož, který jezdil na chalupu do Provodína a inspirací pro něho byly Provodínské kameny a okolní rybníky30 let
1595 - 1635žil první představený augustiniánského kláštera v České Lípě Paulus Conopeus415 let - 375 let
21. 10. 1885zemřel pedagog, hudebník, sbormistr a ředitel kůru v České Lípě Karel Černický125 let
1845v Horní Krupé u Kuřívod se narodil profesor psychiatrie, zakladatel ústavu v Bohnicích Benjamín Čumpelík165 let
1825narodil se malíř, pedagog, první ředitel sklářské školy v Kamenickém Šenově Jan Dvořáček185 let
1830 - 1910žil pedagog, překladatel a spisovatel Ernst Wenzel, autor prózy z dějin České Lípy „Princ Marcipán"180 let - 100 let
1980zemřel malíř Václav Fiala. Vlastnil chalupu v Mařenicích, proto najdeme mezi jeho obrazy i motivy z Českolipska30 let
1680zemřel českolipský rodák, příslušník jezuitského řádu, autor divadelních her ale i knih o hospodářské správě Krištof Fischer330 let
29. 9. 2005zemřel učitel a kronikář Jablonného v Podještědí Václav Flegl5 let
1915zemřel rodák ze Svojkova, pedagog, dirigent, skladatel a sbormistr Wilhelm Gautsch. Působil v České Lípě95 let
1800zemřel významný sklářský obchodník spjatý se Sloupem v Čechách Ludwig Gerthner210 let
31. 1. 1965zemřel Rudolf Görtler, profesor sklářské školy v Novém Boru45 let
4. 12. 1865zemřel duchovní a profesor českolipského gymnázia Ernst Anton Hamaczk145 let
1595zemřel básník, lékař, přírodovědec, českolipský rodák Jiří Handsch415 let
1940zemřel lékař, přírodovědec, chotovický rodák Franz Hantschel, vydavatel Vlastivědy politického okresu Česká Lípa70 let
1485narodil se Balthasar Harzer - Resinarius, duchovní, jenž působil i v České Lípě, skladatel renesančních polyfonních písní525 let
13. 4. 1865narodila se českolipská malířka a restaurátorka Evženie Hauptmannová - Sommerová, její díla jsou v mnoha evropských galeriích145 let
1890zemřel politik, advokát a českolipský rodák Ignatz Hauschild, jeho podobiznu namaloval Josef Mánes120 let
1820 - 1905žil archivář a úředník Wenzel Heimrich, působil na magistrátě v České Lípě, kde se kromě jiného staral i o městský archiv190 let - 105 let
1745v České Lípě se narodil malíř Anton Hickel, který portrétoval
Marii Antoinettu nebo poslance britské Dolní sněmovny
265 let
23. 12. 1820ve Cvikově se narodila operní pěvkyně Marie Holubová, rozená Oppeltová.190 let
20. 12. 1880zemřel profesor, kněz i spisovatel Ferdinand Emanuel Holzel, působil v České Lípě v augustiniánském klášteře130 let
8. 2. 1980zemřel učitel, starosta, knihovník i kronikář Bohumil Hynek, který dlouhá léta působil ve Cvikově30 let
24. 2. 1930se v České Lípě narodil ekolog, botanik a přírodovědec František Charvát, podílel se na koncepci ochrany přírody v severních Čechách80 let
11. 4. 1810se ve Stráži pod Ralskem narodil významný lékař, profesor a rektor univerzity Anton Jaksch, jehož žákem byl např. profesor Thomayer200 let
2. 1. 1890zemřel českolipský rodák, duchovní a pedagog Antonín Jeroným Jarisch, působil ve Vídni v Institutu pro hluchoněmé, o jejichž výchově napsal několik odborných publikací120 let
7. 9. 1950se narodil sochař, sklářský výtvarník a návrhář Jiří Jetmar. Působil i v Novém Boru a Kamenickém Šenově. Jeho díla vlastní i zahraniční muzea60 let
23. 5. 1975zemřel výtvarník a sklář Zdeněk Juna. Studoval na reálném gymnáziu v České Lípě, jeho profesní život je pak spojen se sklářskou školou v Železném Brodě35 let
1890zemřel českolipský rodák, hudebník a pedagog Karl Kaiser, zasadil se o rozvoj hudebního školství v Rakousku-Uhersku120 let
1900narodil se historik Zdeněk Kalista, napsal např. knihu o dějinách Doks „Město mezi horami"110 let
17. 4. 1780zemřel hrabě Josef Maxmilián Kinský, pán na Sloupu230 let
3. 8. 1870v České Lípě se narodil Heinrich Knesch, poslanec, pedagog, autor učebnic i odborných knih o zemědělství140 let
7. 2. 1955zemřel zoolog a entomolog Julius Komárek, měl chalupu v Obroku u Dubé55 let
25. 9. 1900v České Lípě se narodil německý komunistický novinář a politik, účastník interbrigády ve Španělsku Robert Korb110 let
25. 8. 1925ve Stvolínkách zemřel právník a ekolog, zakladatel „Boží zahrady" na svahu Dubiny u Sezimek Rudolf Korb85 let
5. 5. 1870v Mimoni se narodil ekonom a politik, liberecký starosta Carl Kostka140 let
1865narodil se politik a poslanec Vincenz Kraus, starosta Jablonného v Podještědí145 let
15. 3. 1805zemřel lindavský rodák, duchovní, augustiniánský mnich a tvůrce řádové kroniky Pachomius Kreybich205 let
12. 5. 1570v České Lípě se narodil Hans Kriesche, pekař a tvůrce první kroniky města Česká Lípa, kterou vedl až do roku 1621440 let
25. 10. 1790narodil se kněz a pedagog Anton Krombholz, organizátor školství v České Lípě. Podílel se na školské reformě Rakouska-Uherska220 let
1880zemřel dokský rodák, básník, spisovatel a sběratel pověstí Jan Karel Krsek130 let
1820zemřel brnišťský rodák, učitel v Novinách pod Ralskem a kronikář Antonín Lehmann190 let
7. 2. 1845v České Lípě se narodil významný německý malíř Robert Leinweber165 let
17. 3. 2000umírá politik a disident Ladislav Lis, který na Českolipsku prožil třicet let10 let
1765umírá architekt Anselmo Martino Lugaro, tvůrce kostela sv. Vavřince v Jezvé245 let
16. 11. 1810narodil se básník Karel Hynek Mácha
200 let
2000zemřel hudebník, koncertní mistr a sběratel Bohumil Malotín, žil ve Volfarticích, kde opravil tvrz, českolipskému muzeu věnoval svou cennou knihovnu10 let
8. 2. 1845se v České Lípě narodil učitel, úředník, spisovatel Raimund Maras, vydával vyprávění v kumerském dialektu, byl autorem populárních lidových divadelních her, ale i turistického průvodce Mimoň a Ralsko165 let
20. 10. 1950v České Lípě zemřel pedagog, spisovatel i muzejník Josef Maštálko Působil zde jako školní inspektor, byl předsedou Muzejního spolku a redaktorem Bezdězu60 let
1810narodil se sochař Emanuel Max, působící kromě jiného ve Sloupu v Čechách. Jeho sochy jsou i na Karlově mostě200 let
1855narodil se sochař Josef Max mladší155 let
1765narodil se sochař a řezbář Josef Max starší245 let
1435zemřel Mikuláš zvaný Chudý, pocházející z Újezda u Jestřebí. Zastával post nejvyššího písaře zemských desek, byl zakladatelem šlechtického rodu Lobkoviců575 let
21. 4. 1865zemřel malíř Josef Matěj Navrátil, který vyzdobil zámek v Zákupech145 let
1885narodil se lužickosrbský filolog a spisovatel Michal Nawka spjatý s Českou Lípou125 let
5. 6. 1855v Zahrádkách se narodil historik umění Josef Neuwirth155 let
6. 11. 2005v České Lípě zemřel akademický malíř Rudolf Novotný5 let
1905zemřel duchovní, pedagog, historik, novinář Antonín Emanuel
Paudler, spoluzakladatel Excursionsklubu v České Lípě
105 let
4. 1. 1880narodil se rytec, medailér, návrhář mincí Richard Placht, který studoval v České Lípě130 let
1945zemřel spisovatel Karel Poláček, který vylíčil atmosféru České Lípy v období 1. světové války65 let
1925narodil se srbský inženýr a stavbyvedoucí Lubiša Popovič, který se podílel na výstavbě sklářského kombinátu Crystalex85 let
1975zemřel sklář, návrhář, malíř skla Bruno Riedel, který působil v Kamenickém Šenově35 let
1810 - 1855žil podnikatel v oboru potiskování textilu Josef Richter, působící v České Lípě200 let - 155 let
18. 8. 1910zemřel rodák z Velkého Grunova , stavitel Josef Schneider. V Mimoni postavil např. školu a poštu, v České Lípě budovu krajského soudu100 let
okolo 1670v České Lípě se narodil významný varhanář Jan David Siebert340 let
20. 2. 1880zemřel učitel, hudebník a divadelník Josef Slánský, který dlouho působil v Novém Boru130 let
25. 2. 1900v Zákupech se narodil architekt a profesor Pavel Smetana, autor interiérů Průmyslového paláce v Praze110 let
1950ve výcvikovém prostoru Ralsko tragicky zahynul generál Antonín Sochor60 let
1800 - 1875žil úředník, kronikář, spisovatel a sběratel Bedřich Sonnewend. Pracoval na českolipském magistrátě, psal kroniku České Lípy210 let -135 let
4. 4. 1885narodil se politik František Stašek, který se zasadil o vznik Lužickosrbského gymnázia v České Lípě125 let
1815 - 1895žil českolipský rodák, hudebník, skladatel a učitel Václav Studnička195 let -115 let
1915narodil se esperantista Václav Špůr, zakladatel Letní školy esperanta v Doksech95 let
1880narodil se litograf a grafik Antonín Ulbricht. Dlouhá léta působil v České Lípě130 let
13. 1. 1920zemřel básník Julius Vatter, autor knihy básní „Českolipské vzpomínky"90 let
5. 5. 1990zemřel spisovatel a redaktor Jaroslav Raimund Vávra, tvůrce životopisu skláře Egermanna20 let
25. 7. 1910v Mimoni se narodil malíř a pedagog Alois Vitík100 let
1930narodil se vysokoškolský profesor Jiří Vomáčka80 let
3. 3. 1900se narodil ovocnář Josef Vondráček. Kromě jiného pomáhal se zakládáním ovocných sadů ve Svojkově110 let
4. 6. 1995zemřel literární historik Jaromír Wágner, znalec díla Karla Hynka Máchy15 let
28. 5. 1885zemřel lékař, pedagog a přírodovědec Cajetan Watzel, zasadil se o rozvoj vzdělanosti v České Lípě125 let
26. 9. 1835narodil se českolipský podnikatel a muzejník Heinrich Wedrich175 let
6. 8. 1900narodil se spisovatel Jiří Weil, který žil ve Vrchovanech
110 let
1925zemřela básnířka Emilie Wimmer - Straka, v letech 1875-1888 žila v České Lípě85 let
1860narodil se knihovník, docent dějin literatury Rudolf Wolkan, který mládí prožil v České Lípě150 let
27. 7. 1375zemřel kanovník a kronikář Karla IV. Beneš Krabice z Veitmile, který pocházel z rodu lipských dědičných rychtářů z Veitmile635 let
1820narodil se sklář a význačný řezač skla František de Paula Zach, působil v Lindavě, Radvanci, Novém Boru, jeho práce jsou ve sbírkách i v cizině190 let
10. 1. 1785ve Valteřicích se narodil úspěšný bankéř Josef Zenker, který byl čestným občanem Moskvy a nositelem řádu Františka Josefa I.225 let
1785zemřel Augustin Zitte, absolvent českolipského gymnázia, kněz, který se kvůli své obhajobě Husova díla rozešel s církví a jehož vlastní odborné práce se nesměly prodávat225 let
29. 6. 1890zemřel profesor, redaktor a historik František Zoubek, působil
v letech 1858 až 1863 na českolipském gymnáziu
120 let

 

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

červen 2023
TPoÚtStČtSoNe
22
1
2
3
4
23
5
6
7
8
9
10
11
24
12
13
14
15
16
17
18
25
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
Vyhledávání
Vyhledávání
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Nejlepší knihy dětem
Čtení pomáhá

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome