publikován 19.12.14 10:44 | autor Městská knihovna | zobrazeno 24097x

Regionální osobnosti 2015

21.7.1925   Zemřel rodák z Kamenického Šenova, pedagog, malíř skla a autor povídek v místním dialektu Gustav Ahne.   90 let
6.4.1940   Ve Vídni zemřel českolipský rodák, právník i básník Jakob Altschul.   75 let
1730   V České Lípě zemřel architekt a stavitel Josef Apponte.   285 let
12.6.1840   Narodil se spisovatel a novinář Jakub Arbes, vězněný v České Lípě.   175 let
1865   Ve Skalici u České Lípy zemřel průkopník fotografie Josef Bekela.   150 let
7.11.1950   Zemřel archivář a knihovník města Česká Lípa Karl Josef Bienert. Narodil se v Mimoni.   65 let
14.4.1945   V lazaretu Doboje v Jugoslávii zemřel architekt Josef Brandeis. Byl rodákem z Dubé a v České Lípě měl stavební kancelář.   70 let
15.12.1920   Narodil se herec Vlastimil Brodský. Zemřel na Slunečné.   95 let
1685   Pravděpodobně zemřel stavitel Giovanni Domenico Canevalle. V Zákupech prováděl v 70. letech 17. století přestavbu zámku.   330 let
1790   Narodila se skladatelka Kateřina Cibbini. Zemřela v Zákupech.   225 let
1595 - 1635   Žil první představený augustiniánského kláštera v České Lípě Paulus Conopeus. Zasloužil se také o vznik latinské školy při tomto klášteře.   420 - 380 let
1850   Zemřel sklář a podnikatel z Kamenického Šenova Carl Conrath.   165 let
21.10.1885   Zemřel pedagog, hudebník, sbormistr a ředitel kůru v České Lípě Karel Černický.   130 let
29.5.1990   Zemřel novoborský kapelník František Černý.   25 let
31.10.1900   V Kvítkově se narodil novinář a redaktor Friedrich Dörre.   115 let
30.11.1825   Narodil se malíř, pedagog a první ředitel sklářské školy v Kamenickém Šenově Jan Dvořáček.   190 let
1780 - 1825   Žil podnikatel František de Paula Elbel. V České Lípě vlastnil jednu z prvních kartounek.   235 - 190 let
26.3.1830- 6.8.1910                 Žil pedagog a spisovatel Wenzel Ernst. Psal o historii České Lípy, je autorem historické prózy z dějin tohoto města "Princ Marcipán".   185 - 105 let
16.11.1855   Ve Stráži pod Ralskem se narodil pedagog, filozof i redaktor Wilhelm Feistner. Psal o historii Stráže.   160 let
29.6.1875   Zemřel císař a poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý. Pravidelně navštěvoval zámek v Zákupech.   140 let
25.6.1980   Zemřel malíř, grafik a ilustrátor Václav Fiala. Jezdil na chalupu v Mařenicích, mezi jeho obrazy najdeme i krajiny Českolipska.   35 let
1680   Zemřel českolipský rodák, jezuita, ekonom, správce jezuitské koleje v Klementinu Krištof Fischer.   335 let
29.9.2005   Zemřel pedagog a kronikář z Jablonného v Podještědí Václav Flegl.   10 let
9.8.1890   Narodil se sochař Josef Fojtík. Vlastnil chalupu v Krompachu a několik svých děl daroval této obci. Byl autorem pomníku T. G. Masaryka, který byl v Krompachu odhalen 28. 10. 1948.   125 let
2.6.1920   Narodil se malíř, bratr režiséra Miloše Formana, Pavel Forman. Mimo jiné ztvárňoval Českou Lípu nebo krajinu Českolipska.   95 let
1890   Narodil se Rudolf Forman, otec Miloše a Pavla Formanových. Ve Starých Splavech postavil slavný penzion Rut.   125 let
23.3.1970   Zemřel augustinián, představený čekolipského kláštera Franz Ambros Frank.   45 let
7.5.1840   V Drážďanech zemřel malíř Caspar David Friedrich. Často maloval krajinu Lužických hor.   175 let
září 1945   Zemřel muzejník, archeolog a mimoňský rodák Edmund Friedrich.   70 let
24.8.1950   Zemřel spisovatel, fotograf, hostíkovický rodák   Josef Führich.   65 let
25.8.2000   Zemřel duchovní, strážce hrobu sv. Zdislavy v Jablonném Jindřich Václav Gajzler. Podílel se nasvatořečení Zdislavy.   15 let
1915   Zemřel pedagog, skladatel, dirigent a sbormistr Wilhelm Gautsch. Narodil se na Svojkově, působil v České Lípě.   100 let
1800   Narodil se obchodník se sklem Ludwig Gerthner. Pocházel ze Sloupu v Čechách, obchodoval např. v Holandsku.   215 let
1965   Zemřel pedagog, a sklářský výtvarník Rudolf Görtler. Pocházel z Nového Boru (Arnultovice).   50 let
1915   Zemřel malíř skla a obchodník se sklem Friedrich Günther ml. Působil v Kamenickém Šenově, filiálky měl v Hamburku, Berlíně i Rotterdamu.   100 let
4.12.1865   Zemřel kněz, pedagog a hudebník Ernst Anton Hamaczk. Působil v augustiniánském klášteře v České Lípě.   150 let
16.10.1755   Ve Stružnici se narodil obchodník a mecenáš Anton Hanke. S jeho finančním přispěním se ve Stružnici postavil kostel Nejsvětější Trojice a chudobinec.   260 let
23.2.1940   Zemřel lékař, přírodovědec a vydavatel, rodák z Chotovic Franz Hantschel. Vedl časopis spolku Excursionsclub, vydával Vlastivědu politického okresu Česká Lípa, byl autorem turistických průvodců.   75 let
1485   Narodil se skladatel a duchovní Balthasar Harzer-Resinarius. Působil v České Lípě.  Byl význačným skladatelem renesančních polyfonních písní, z nichž se některé dodnes zpívají.   530 let
10.8.1960   Zemřel rytec, sklář, glyptik Alois Hásek. Kromě jiného vyučoval rytí na sklářské škole v Kamenickém Šenově.   55 let
13.4.1865   V České Lípě se narodila malířka a restaurátorka Evženie Hauptmannová-Sommerová.    150 let
1890   Zemřel politik, poslanec a advokát, rodák z České Lípy a účastník Kroměřížského sněmu Ignatz Hauschild.    125 let
13.9.1820- 5.2.1905   Žil archivář, úředník, básník, spisovatel a kronikář Wenzel Heimrich. Působil v České Lípě.             195  - 110 let
1790   Narodil se obchodník se sklem a mecenáš Carl Gotfried Helzel z Kamenického Šenova. Zasloužil se o založení pošty v K.amenickém Šenově nebo o zbudování silnice z Kamenického Šenova do Slunečné a z Horní Libchavy do České Lípy.   225 let
1745   V České Lípě se narodil malíř, portrétista Anton Hickel. Je tvůrcem obrazu zachycujícího 96 poslanců britské Dolní sněmovny.   270 let
2.11.1835   Narodil se učitel, spisovatel i básník Franz Hirsch. Působil v České Lípě na reálné škole.   180 let
28.2.1910   V České Lípě se narodil strojvůdce a člen Münzbergerovy odbojové skupiny Oldřich Hofman.   105 let
16.9.1905- 31.3.1980   Žil básník Vladimír Holan.  Vztah k Máchovi a krajině okolo Bezdězu, kde prožil část dětství, se projevuje ve dvou básnických sbírkách : Z Máchova kraje a Sen, slovo a smrt.   110 - 35 let
23.12.1820   Ve Cvikově se narodila koncertní pěvkyně Marie Holubová.   195 let
20.12.1880   Zemřel augustinián, profesor i spisovatel Ferdinand Emanuel Holzel. Působil v České Lípě.   135 let
21.6.1945   Zemřel básník Josef Hora. Několik jeho básní je inspirováno Novým Borem nebo Karlem Hynkem Máchou.   70 let
20.9.1860   V Heřmanicích u Jablonného v Podještědí se narodil učitel, úředník, novinář, spisovatel i básník Theodor Hutter.   155 let
25.8.1905   Zemřel soudní úředník a básník, českolipský rodák Hans Hübel.   110 let
8.2.1980   Zemřel učitel, propagátor českého školství, starosta Cvikova, kronikář a knihovník Bohumil Hynek.   35 let
24.2.1930   V České Lípě se narodil ekolog, botanik a přírodovědec František Charvát. Podílel se na koncepciochrany přírody v severních Čechách.   85 let
11.4.1810   Ve Stráži pod Ralskem se narodil lékař, profesor pražské univerzity Anton Jaksch.    205 let
2.1.1890   Zemřel duchovní, pedagog a básník, českolipský rodák Antonín Jeroným Jarisch. Působil v Institutu pro hluchoněmé ve Vídni.   125 let
7.9.1950   Narodil se sochař, sklářský výtvarník a návrhář Jiří Jetmar. Na Českolipsku působil v Novém Boru a Kamenickém Šenově.   65 let
1.12.1890   Ve Vídni zemřel hudebník a pedagog Karl Kaiser, rodák z České Lípy. Byl zakladatelem hudebního školství v Rakousku-Uhersku.   125 let
22.7.1900   Narodil se historik a spisovatel Zdeněk Kalista. Napsal knihu o dějinách Doks „Město mezi horami" nebo životopis „Blahoslavená Zdislava z Lemberka".   115 let
1995   Zemřel dlouhodobý profesor českolipského gymnázia Josef Karásek. Patřil k vysokoškolákům odvlečeným po studentských bouřích v roce 1939 do koncentračního tábora Oranienburg.   20 let
15.11.1705-14.4.1780   Žil významný šlechtic, pán na Sloupu v Čechách Josef Maximilián Kinský. Zasadil se o rozvoj průmyslu na Novoborsku.   310-235 let
24.11.2005   Zemřel Ing. Roland Kirsch. Působil v Novém Boru i Svoru. Zabýval se výzkumem v oblasti výroby optického skla. Další oblastí jeho zájmu byla historie sklářství.   10 let
15.2.1825   Narodil se lékař a spisovatel Anton Kittel. Působil v České Lípě.   190 let
3.8.1870   V České Lípě se narodil pedagog, poslanec, odborník na ekonomii zemědělství Heinrich Knesch.   145 let
30.5.1875   Zemřela spisovatelka Henriette Köchlin-Serviere přispívala do almanachu Spitzberg-Album. Byla pochována v Mimoni.   140 let
25.9.1900   V České Lípě se narodil německý komunistický novinář a politik Robert Korb.   115 let
31.3.1845- 25.8.1925   Žil právník a ekolog Rudolf Korb. Jako člen Excursions clubu se podílel na záchraně Panské skály. Žil ve Stvolínkách, kde je i pohřben.   170-90 let
5.5.1870   V Mimoni se narodil ekonom, politik i liberecký starosta Carl Kostka.   145 let
27.7.1375   Zemřel duchovní, kanovník i kronikář Beneš Krabice z Veitmile. Pocházel z rodu českolipských  dědičných rychtářů z Veitmile.  Patřil mezi kronikáře, kterým dal císař Karel IV. za úkol sepsat české dějiny.   640 let
1865   Narodil se politik, poslanec i starosta Jablonného v Podještědí Vincenz Kraus.   150 let
5.3.1745   Narodil se obchodník se sklem z Kamenického Šenova Franz Ignaz Florian Kreibich. Obchodoval i s Orientem, firmu měl i v Brémách.   270 let
1850   Zemřel obchodník se sklem z Kamenického Šenova Franz Ignaz Florian Kreibich mladší. Působil v Brémách v otcově filiálce. Z tohoto období se zachovaly jeho zápisky, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu v České Lípě.   165
15.3.1805   Zemřel augustiniánský mnich a kronikář, rodák z Lindavy Pachomius Kreybich. Byl tvůrcem řádové kroniky, kde jsou informace také o českolipském augustiánském klášteře.   210 let
12.5.1570   V České Lípě se narodil pekař a kronikář Hans Kriesche. Sepsal první kroniku města Česká Lípa, která začínala rokem 1244 .   445 let
1855   Narodil se pedagog a spisovatel Karl Krispin. Působil jako profesor na gymnáziu v České Lípě. Přispíval do almanachu Spitzberg-Album.   160 let
25.10.1790   V Dolní Polici se narodil kněz a významný pedagog Anton Krombholz. Výrazně ovlivnil školství v České Lípě a ve Vídní se podílel na státní školské reformě.   225 let
8.11.1880   V Doksech zemřel básník a spisovatel, sběratel pověstí z Dokska Jan Karel Krsek.   135 let
1885-1965   Žil českolipský rodák, významný německý ilustrátor knih Josef Kutzer.   130-50 let
1865   V České Lípě se narodil pedagog, školní inspektor i spisovatel Josef Langhammer.   150 let
1820   Zemřel učitel a kronikář, rodák z Brniště Antonín Lehmann. Je autorem rukopisu "Moje dějiny, aneb co jsem na světě učinil".   195 let
7.2.1845   V České Lípě se narodil významný německý malíř Robert Leinweber.   170 let
23.4.1975   Zemřel německý novinář, spisovatel a vychovatel, rodák ze Svoru Gustav Lerch.   40 let
14.9.1820-30.4.1870   Žil sochař a řezbář Václav Levý. Podílel na sochařské výzdobě zámecké kaple v Zákupech.   195-145 let
17.3.2000   Zemřel politik a disident Ladislav Lis. Vlastnil dům v oblasti Pekla.   15 let
1860   Zemřel úspěšný obchodník se sklem Josef Lissner. Pocházel z Kamenického Šenova.   155 let
27.4.1805   Narodil se kněz, básník a kronikář města České Lípy Friedrich Lucke. Zemřel v Holanech.   210 let
1765   Zemřel italský architekt Anselmo Matrino Lurago. Je tvůrcem kostela sv. Vavřince v Jezvé.   250 let
16.11.1810   Narodil se básník Karel Hynek Mácha.   205 let
15.9.2000   Zemžel hudebník a sběratel Bohumil Malotín. Žil ve Volfarticích, svoji sbírku knih věnoval Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě.   15 let
8.2.1845   Narodil se spisovatel a dramatik Raimund Maras. Narodil se v České Lípě, zemřel v Mimoni. Psal v němčině v tzv. kumerském dialektu.   170 let
20.10.1950   V České Lípě zemřel pedagog, spisovatel a muzejník Josef Maštálko. Byl např. redaktorem sborníku Bezděz.   65 let
1810   Narodil se sochař Emanuel Max. Jeho sochy nalezneme na významných místech Prahy, ale také ve Sloupu v Čechách.   205 let
1855   Zemřel sochař Josef Max mladší. Narodil se v Janově u Nového Boru. Pracoval hlavně v Praze, kde měl svůj ateliér. Byl bratr Emanuela Maxe, s nímž také spolupracoval.   160 let
1765   Narodil se řezbář Josef Max starší. Působil ve Sloupu  a Janově.   250 let
1435   Zemřel Mikuláš zvaný Chudý, nejvyšší písař zemských desek. Pocházel z Újezda u Jestřebí. V roce 1409 kupuje Lobkovice, ty se dostávají do jeho jména a on se stává zakladatelem významného šlechtického rodu Lobkoviců.   580 let
1805-1885   Žil šenovský rodák, malíř skla a pedagog Franz Josef Müller.    210-130 let
1815   Narodil se významný obchodník se sklem Johann Müller. Působil v Kamenickém Šenově. Obchody měl i ve Vídni a Konstantinopoli.   200 let
21.4.1865   Zemřel malíř a dekoratér Josef Matěj Navrátil, autor výzdoby interiérů zámku v Zákupech.   150 let
1885   Narodil se lužickosrbský spisovatel a filolog Michal Nawka. Měl vztah k České Lípě, kde po něm byla pojmenována ulice.   130 let
17.10.1895   V Dubé se narodil malíř Ernst Nepomucky. Eva Pilarová věnovala městu Dubá jeho obraz "Motiv z Dubé", který vytvořil jako mladík.   120 let
5.6.1855   V Zahrádkách se narodil historik umění a univerzitní profesor Josef Neuwirth.   160 let
16.12.1995   V Novém Boru zemřel příslušník finanční stráže a úředník Josef Nevyhoštěný. V roce 2002 byly vydány jeho vzpomínky pod názvem "Financem na Podkarpatské Rusi".   20 let
6.11.2005   V České Lípě zemřel malíř, grafik propagační výtvarník i učitel Rudolf Novotný. Vytvořil množství obrazů i grafik, jejichž námětem bylo Českolipsko.   10 let
5.12.1900   Narodil se literární historik a také železničář   Josef Panáček, autor monografie "Karel Hynek Mácha v kraji svého Máje".   115 let
1905   Zemřel duchovní, historik, pedagog , novinář, zakladatel Excursionsclubu v České Lípě Antonín Amand Paudler.   110 let
20.2.1865   Zemřel zvonař, českolipský rodák Josef Paul. Odlil například zvony pro kostely v Žandově, Kuřívody, Českou Lípu.   150 let
4.1.1880   Narodil se rytec, medailér a návrhář Richard Placht. Studoval v České Lípě, vztah měl i k Mimoni. Vytvořil návrhy mincí pro řadu národních měn. Byl držitelem  rytířského kříže Rakouské republiky (1935).   135 let
21.1.1945   Zemřel spisovatel Karel Poláček. V České Lípě prošel výcvikem před odchodem na frontu 1. světové války. Jeho zážitky z Č. Lípy se odrazily v románu Hrdinové táhnou do boje.   70 let
12.9.1870   Na Slunečné se narodil básník Gustav Pollak. Učil v Žandově. Kromě básní napsal také zpěvohru Die Waißen aus dem Polzentale, k níž složil i hudbu.   145 let
30.5.1990   Ve Velké Británii zemřel veterán 2. světové války a nositel mnoha válečných vyznamenání Jan Pondy. V kritickém roce 1938 byl velitelem posádky čs. armády v České Lípě.   25 let
1890   Zemřel augustinián, ředitel českolipského gymnázia, poslanec, geolog, čestný občan České Lípy Kajetan Posselt.   125 let
21.2.1960   Zemřel herec, klavírista, loutkoherec a partner Vlasty Buriana Dalibor Pták. Působil i v Žandově a Horní Polici.   55 let
17.10.1875   V Arnultovicích zemřel rytec skla a básník Franz Rasche.   140 let
1895   Narodil se malíř Wilhelm Reichelt mladší. Působil v České Lípě.   120 let
1975   Zemřel sklář, návrhář, malíř skla, vedoucí výtvarník podniku Lustry Kamenický Šenov Bruno Riedel.   40 let
1810 - 1855   Žil podnikatel v textilním průmyslu Josef Richter z České Lípy. Jeho oborem bylo potiskování látek.   205-160 let
24.10.1945   V Horní Polici zemřel sochař a kameník Franz Rosa.   70 let
23.1.1905   Narodil se typograf Emanuel Seidl.  Pro historii České Lípy jsou cenné jeho osobní  vzpomínky, které byly zachyceny na kazety a úryvky vyšly v novinách.   110 let
22.4.1820   Ve Stvolínkách se narodil Wilhelm Seifert. Působil jako děkan v České Lípě. Své básně publikoval v almanachu Spitzberg Album.   195 let
26.2.1955   Zemřel spisovatel, pedagog i historik Karel Sellner. Ve svých povídkách psal o Podbezdězí.   60 let
1790   Narodil se hudebník, skladatel, kapelník Franz Anton Schmutzer. Působil mimo jiné ve Velenicích a Chotovicích. Jeho synové Vilém a Filip hráli sólově i pod taktovkou Liszta a Wagnera.   225 let
18.8.1910   Zemřel stavitel a rodák z Velkého Grunova Josef Schneider. Největším dílem jehko firmy bylo postavení krajského soudu v České Lípě (1898). Také v Mimoni realizoval několik veřejných staveb.   105 let
1745   Narodil se doktor teologie, jeden z předních představitelů novočeské básnické školy v období obrození František Expedit Schönfeld. Jako děkan působil také v Zákupech, kde zemřel.   270 let
16.6.1895   V Novém Boru se narodil Ernst Schwarz, soukromý docent UK, jazykovědec a spisovatel. Psal jazykovědná a vlastivědná díla.   120 let
1850   Narodil se Hugo Schwarz. Byl autorem první mapy politického okresu Česká Lípa z roku 1886.   165 let
1670   V České Lípě se narodil významný varhanář Jan David Siebert. Působil hlavně na Moravě.   345 let
20.2.1880   Zemřel učitel, hudebník a divadelník Josef Slansky. Působil v Novém Boru. V roce 1876 obdržel Slánský zlatý kříž za zásluhy.   135 let
15.8.1905   Zemřel hudebník, dirigent a skladatel Ludwig Slansky, rodák z Nového boru, syn Josefa Slanskeho. 18 let vedl německou operu v Praze.   110 let
25.2.1900   V Zákupech se narodil architekt a profesor Pavel Smetana. Byl autorem interiérů Průmyslového paláce v Praze.   115 let
16.8.1950   Při autonehodě zahynul ve vojenském výcvikovém prostoru Ralsko generálmajor Antonín Sochor. Vyznamenal v bojích o Kyjev, Bílou Cerkev, Žaškov a Dukelský průsmyk.   65 let
1800-20.5.1875   Žil úředník, kronikář, spisovatel a sběratel písní a pověstí Bedřich Sonnewend. Působil v České Lípě.   215-140 let
4.4.1885   Narodil se politik a organizátor českého školství v pohraničí JUDr. František Stašek. Díky němu vzniklo v České Lípě lužickosrbské gymnázium.   130 let
1890   Ve zemřel novoborský rodák Josef Strohbach. Působil jako policejní ředitel ve Vídni. Za své zásluhy získal šlechtický titul "von Kleisberk".   125 let
12.7.1815-9.3.1895   Žil hudebník, skladatel i učitel hudby, českolipský rodák Václav Studnička. Působil např. i v Rusku, kde koncertoval a vyučoval hudbu.   200-120 let
1915   Narodil se úředník, učitel a esperantista Václav Špůr. V Doksech se zasloužil o zřízení Letní školy esperanta.   100 let
6.8.1935   V Doksech zemřela hraběnka i spisovatelka Christiane Thun-Hohenstein. Psala novely, vyprávění i dramata (dramoleta).    80 let
1880   Narodil se litograf a grafik Antonín Ulrich. Působil v České Lípě.   135 let
13.1.1920   Zemřel básník Julius Vatter. V České Lípě studoval. Je autorem knihy básní Českolipské vzpomínky.   95 let
5.5.1990   Zemřel redaktor, spisovatel a knihovník Jaroslav Raimund Vávra. Z Novoborska vytěžil materiál pro tři své práce: Huťmistr Rückl , Pět tisíc let sklářského díla a Případ skláře Egermanna.   25 let
25.7.1910   V Mimoni se narodil malíř a pedagog Alois Vitík. Vitíkova díla vlastní Národní galerie i řada dalších oblastních galerií v ČR.   105 let
1815   Zemřel významný obchodník se sklem Franz Vogel. Začínal v Mistrovicích, pak svůj obchod přesunul do Kamenického Šenova, kde vlastnil budovu nynějšího Sklářského muzea.   200 let
1930   Narodil se vysokoškolský pedagog Doc. PhDr. Jiří Vomáčka CSc, čestný občan města Česká Lípa.   85 let
3.3.1900   Narodil se ovocnář a pomolog Josef Vondráček. Zasadil se o vznik rozsáhlých sadů na Svojkově.   115 let
4.6.1995   Zemřel literární historik Jaromír Wágner. Detailně se věnoval dílu a životu K. H. Máchy, jeho práce vycházely v Českolipsku literárním.   20 let
28.5.1885   Zemřel lékař, pedagog a přírodovědec, českolipský rodák Cajetan Watzel. Byl prvním předsedou Excursionsclubu.   130 let
26.9.1835   Narodil se podnikatel, sběratel a muzejník Heinrich Wedrich. Svoje sbírky odkázal České Lípě.   180 let
6.8.1900   Narodil se spisovatel, kritik, překladatel Jiří Weil. Po 2. světové válce žil ve Vrchovanech.   115 let
1925   Zemřela básnířka Emilie Wimmer-Straka. V letech 1875 - 1888 žila v České Lípě.   90 let
21.7.1860   Narodil se profesor, docent dějin literatury i ředitel univerzitní knihovny ve Vídni Rudolf Wolkan. V České Lípě prožil mládí a vystudoval zde gymnázium.   155 let
1820   Narodil se sklář a řezáč skla František de Paula Zach. Na Českolipsku působil v Radvanci, v Lindavě nebo v Novém Boru. Jeho díla jsou v anglických a amerických sbírkách.   195 let
1925   V Zákupech zemřel politik a ministr orby (zemědělství)rakouské vlády František Zenker.   90 let
10.1.1785   Ve Valteřicích se narodil významný bankéř a mecenáš Josef Zenker. Vedl bankovní dům v Moskvě. Valteřicím věnoval finanční prostředky na výstavbu školy.   230 let
1785   Zemřel kněz Augustin Zitte, rodák z České Lípy. Z církve odešel pro svou obhajobu Jana Husa.   230 let
29.6.1890   Zemřel profesor, redaktor Národních listů a historik František Zoubek. Působil na českolipském gymnáziu, napsal první českou práci o hradu Lipý.   125 let
2.10.1870- 22.2.1955   Žil historik, archeolog, muzejník, spisovatel a finanční rada František Zuman. Zvlášť se věnoval historii Bezdězu a historii svého rodného města Bělé pod Bezdězem.   145 - 60 let

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

červen 2023
TPoÚtStČtSoNe
22
1
2
3
4
23
5
6
7
8
9
10
11
24
12
13
14
15
16
17
18
25
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
Vyhledávání
Vyhledávání
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Nejlepší knihy dětem
Čtení pomáhá

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome